Nainen seisoo keltaisen puutalon edustalla

Kivat työkaverit ja asiakkaat sekä mielenkiintoiset työpäivät saavat Veeran viihtymään

Sosionomi Veera Riihimäki työskentelee ohjaajana Miellen palveluasumisyksikkö Mainingissa ja opiskelee samalla päihdehoitotyön kehittämisohjelmassa.

Ehkäisevän päihdetyön viikon kunniaksi jututimme Veeraa hänen urataustastaan ja ajatuksistaan mielenterveystyöhön liittyen.

Hei Veera, kerro vähän mitä teet työksesi?

Työskentelen ohjaajana palveluasumisen yksikössä Mainingissa Vaasan Palosaarella. Työtehtävät ovat melko monipuolisia ja vaihtelevat asiakaskohtaisesti.

Pääasiassa tuemme asiakkaita arjen askareissa heille laaditun henkilökohtaisen viikko-ohjelman ja toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Toteuttamissuunnitelman avulla kartoitetaan muun muassa asiakkaan voimavaroja, elämänhallintaa, terveydentilaa, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja mietitään, miten Mainingissa voidaan tukea asiakasta näissä asioissa. Asiakkaan itsenäistä osaamista ja omatoimisuutta eri asioihin liittyen pyritään edistämään mahdollisimman hyvin.

Lukion jälkeen opiskelin parturi-kampaajaksi, sillä olin kiinnostunut luovasta alasta, mutta kaipasin työltä myös sosiaalisuutta. Ajattelin, että kampaajan työssä yhdistyvät molemmat. Pidinkin kovasti kampaajan töistä, mutta halusin opiskella lisää. Moni ystäväni opiskeli tai työskenteli sote-alalla ja se kuulosti mielenkiintoiselta. Mielenterveyteen liittyvät asiat ovat aina kiinnostaneet minua ja niinpä päädyin opiskelemaan Vaasan ammattikorkeakouluun. Valmistuin sieltä sosionomiksi keväällä 2019.

Millainen tausta sinulla on? Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Suoritin suuntaavan harjoitteluni Työpaja Komppiksella keväällä 2018. Tämän jälkeen menin kesäksi töihin aikaisempaan harjoittelupaikkaani, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluun. Palasin takaisin Miellelle elokuussa samana vuonna, kun Komppiksen vastaava ohjaaja soitti minulle ja tarjosi töitä. Olen sen jälkeen ehtinyt työskennellä myös Mahiksella sekä Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeessa ja nyt Mainingissa.

Miksi juuri mielenterveystyö?

Mielenterveys on hurjan tärkeä tekijä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. En heti keksi, mikä olisi yhtä tärkeää. Elämässä tulee väistämättä vastaan asioita, jolloin mieli saattaa kuormittua, ja voimavarat käyvät vähiin. Elämä on monimutkaista. “Kukaan ei ole yksin oman onnensa tai mielenterveytensä seppä.” Nuo sanat ovat jääneet mieleeni psykoterapeutti Elina Kujalan somejulkaisusta, sillä mielestäni se on hyvä muistutus meille kaikille. Me kaikki haluamme tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Mikä saa sinut viihtymään työssäsi?

Kivat työkaverit ja asiakkaat sekä mielenkiintoiset ja erilaiset työpäivät. Koen että Mainingissa pääsen oppimaan ja kehittymään sosionomina ja mielenterveystyössä.

Opiskelet päihdehoitotyön kehittämisohjelmassa – kerro siitä lisää.

Lähtökohtaisesti olen kiinnostunut kaikesta koulutuksesta, joka täydentää osaamista mielenterveys- ja päihdepuolella. Niinpä ei tarvinnut kauaa miettiä opintojen aloittamista, kun siihen tarjoutui tilaisuus. Kerran kuukaudessa olevat opintopäivät tuovat myös kivaa vaihtelua ja inspiraatiota arkityöhön.

Miten hyödynnät koulutusta työssäsi?

Päihdehoitotyön kehittämisohjelmassa laaditaan oma, näyttönä toimiva kehittämistyö, jonka tarkoitus on palvella oman organisaation tarpeita. Asumispalveluiden välillä käydyn keskustelun myötä yhteiseksi tarpeeksi nousi henkilökunnan tietouden, osaamisen ja valmiuksien lisääminen päihdetyössä. Tavoitteena onkin siis laatia asumispalveluille oma perehdytysopas päihdetyöhön liittyen. Opas tulee sisältämään paitsi perustietoa päihteistä ja päihdeongelmasta, myös konkreettisia työkaluja ja ohjeita erilaisiin tilanteisiin, yksiköiden erityispiirteet tietysti huomioiden.

Uskon, että hyvä ja huolellinen perehdyttäminen kantaa pitkälle ja ennaltaehkäisee päihteiden käyttöön liittyviä haasteita ja helpottaa niihin puuttumista.

Lisää samasta aiheesta