LuontoMieli

LuontoMieli-hankkeen tavoitteena on laajentaa ja vakiinnuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien Green Care -palvelumallien käyttöä mielenterveyden edistämisessä ja osallisuuden lisäämisessä Pohjanmaan alueella.

Kaksivuotisen ja sektorirajat ylittävän hankkeen aikana tullaan järjestämään luontolähtöistä ennaltaehkäisevää toimintaa Miellen asiakkaille ja lisäämään alueen Green Care -osaamista yhteistyössä Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMKin, Vaasan kaupungin, Mielle ry:n ja alueen Green Care -yrittäjien kanssa.

Hanketta rahoittavat Aktion Österbotten ja Keskitien säätiö.

Hankesivu avataan myöhemmin Miellen sivustolle.

Lisätietoja:
Ohjaaja Anne Ellilä, Mielle ry, p. 050 414 2249
Toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, Mielle ry, p. 050 464 2353

Mielenturvaa

Työelämä vaatii mieleltä koko ajan enemmän, ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kasvavassa määrin työkyvyttömyyttä. Mielle ry on osa huhtikuussa 2022 perustettua Mielenturvaa-verkostoa, jonka tavoitteena on taklata työelämän mielenterveyskriisiä yhteisvoimin. Verkoston luoman Mielenturvaa-mallin avulla kaikki suomalaiset työpaikat halutaan haastaa mukaan vahvistamaan mielenterveyttä ja tarjoamaan kattavampia mielenterveyspalveluita.

Verkoston perustajina ovat keskeiset työelämän toimijat: Akava, Barona, Ellun Kanat, Heltti, Hyvinvointiala HALI ry, Janssen, Kukunori ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mehiläinen, SAK, STTK ja Vincit.

Ääni kokemus­asiantuntijuudelle

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen on vuoden 2020 alussa alkanut kolmivuotinen hanke. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Lisätietoa hankkeesta