Käynnissä olevat hankkeet

Ääni kokemus­asiantuntijuudelle -hanke

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen on vuoden 2020 alussa alkanut kolmivuotinen hanke. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Kokemusasiantuntijoiden koordinointi pitää sisällään rekisterin keräämisen ja ylläpitämisen, markkinoinnin ja mainostamisen, työtehtävien välittämisen sekä kokemusasiantuntijoille järjestettävät säännölliset tapaamiset. Hanke toimii kokemusasiantuntijoiden kouluttajana, mentorina ja edunvalvojana, toisaalta myös kokemusasiantuntijuuden asiantuntijana.

Hankkeen aikana järjestetään kolme peruskoulutusta (kaksi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen), yksi jatkokoulutus sekä jaetun asiantuntijuuden koulutukset henkilökunnalle. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään kaikille avoimia tapahtumia, joiden tarkoituksena on stigman poistaminen ja tiedon levittäminen.

Hanke tekee laajaa yhteistyötä Vaasan kaupungin, Mustasaaren kunnan, Laihian kunnan, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän, SOnet BOTNIAn, VAMK:in, Yrkeshögskolan Novian, Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n sekä Psykosociala förbundet rf:n kanssa.

Seuraa hankkeen etenemistä tällä sivulla ja somessa Facebookissa sekä Instagramissa. Tiedotamme säännöllisesti myös uutiskirjeellä, jonka voit tilata alta.

Hankeopas 2021–2022 (pdf, 6 Mt)

Kokemuspankki (pdf, 2 MB)

Tilaa kokemusasiantuntija keikalle!

Voit tilata kokemusasiantuntijan olemalla yhteydessä:

  • hankekoordinaattori Tiina Taipale, p. 050 471 9395
  • palvelujohtaja Camilla Kunnari, p. 050 364 4640

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@miellery.fi

Jos et ole täysin varma, onko kokemusasiantuntija oikea ammattilainen tarjoamaasi tehtävään, ota rohkeasti yhteyttä! Voimme yhdessä keskustella tarkemmin työn sisällöstä ja vaatimuksista, ja tarkastella onko kokemusasiantuntijoissamme sopivaa henkilöä.

Mitä maksaa?

Kokemusasiantuntijoille maksetaan aina tehtäväkohtainen palkkio sekä matkakorvaukset.

Noudatamme KoKoA ry:n palkkiosuosituksia.

Hankkeen kuulumiset

Tutustu hankkeen blogikirjoituksiin

Mikä on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta. Kokemusasiantuntija ei ole asiakkaan tai potilaan roolissa, vaan kokemusasiantuntijan roolissa.

Koulutuksessa kokemuksesta muodostuu työkalu. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus onkin onnistuneen toiminnan tae. Hyvä koulutus antaa laajasti valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tämän vuoksi koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumista.

Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin, kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja potilastilanteisiin lisäarvoa kokemustiedolla. Kirjatiedon ja kokemustiedon yhdistyessä syntyy jaettua asiantuntijuutta. Jaettu asiantuntijuus tuo arkeen ja kehittämistyöhön uuden tason, joka takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 

Kokemusasiantuntija voi työskennellä:

  • Luennoitsijana kouluissa, seminaareissa, kokouksissa yms.
  • Laatusuositusten arvioijana tai auditoijana
  • Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä
  • Vertaistukiryhmän ohjaajana tai vertaiskeskustelijana
  • Ammattilaisen työparina erilaisissa ryhmissä ja koulutuksissa
  • Tulkkina asiakkaan ja henkilökunnan välillä
  • Tukihenkilönä