Hjälp och stöd för ett självständigt boende

I Klipphemmet (på finska Kalliokoti) har vi som mål att tillsammans med dig hitta de rätta redskapen för att stärka din funktionsförmåga inom livets olika delområden. Att lära sig hantera sin vardag och att hitta sina egna styrkor i en trygg miljö är ofta det första steget mot ett mera självständigt boende. Som stöd i vardagen erbjuds även meningsfull sysselsättning dagtid samt hjälp med att skapa ett socialt nätverk.

Enligt ditt eget önskemål och på basen av en utvärdering, som görs tillsammans med personalen, kan du välja om du vill bo ensam eller i en delad bostad tillsammans med 1–2 andra personer. Våra lägenheterna ligger nära Vasa centrum så du har allt vad du behöver nära dig.

NYTT!! Nu kan du få Klipphemmets service till ditt eget hem (utan att du behöver flytta till Mielle rf:s lägenhet). Ta modigt kontakt med Klipphemmets ansvarig handledaren eller Mielles servicechefen!

Vid Klipphemmet arbetar en ansvarig handledare med chefsuppgifter och tre handledare. De är på plats vardagar kl. 8–16.

Klipphemmet erbjuder:

  • en personlig rehabiliteringsplan
  • fokus på dina resurser
  • hjälp att skapa sociala nätverk

Du kan bli klient vid Klipphemmet via välfärdsområdets vuxensocialarbete.

Vi är också med i Kaikukortet.

Kontaktuppgifter

Backbrunnsvägen 5–7 E 47, 65100 VASA

kalliokoti@miellery.fi

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@miellery.fi

Ansvarig handledare med chefsuppgifter

Tiina Tommer, 050 331 0395

Handledare

Tuija Korkia-Aho, 050 441 1991

Satu-Maria Autio, 050 595 5845

Minna Jokela, 050 428 0781

Servicechef

Tiina Perälä, 050 356 2937