Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta. Kokemusasiantuntija ei ole asiakkaan tai potilaan roolissa, vaan kokemusasiantuntijan roolissa.

Koulutuksessa kokemuksesta muodostuu työkalu. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus onkin onnistuneen toiminnan tae. Hyvä koulutus antaa laajasti valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tämän vuoksi koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumista.

Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin, kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja potilastilanteisiin lisäarvoa kokemustiedolla. Kirjatiedon ja kokemustiedon yhdistyessä syntyy jaettua asiantuntijuutta. Jaettu asiantuntijuus tuo arkeen ja kehittämistyöhön uuden tason, joka takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kokemusasiantuntija voi työskennellä:

  • Luennoitsijana kouluissa, seminaareissa, kokouksissa yms.
  • Laatusuositusten arvioijana tai auditoijana
  • Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä
  • Vertaistukiryhmän ohjaajana tai vertaiskeskustelijana
  • Ammattilaisen työparina erilaisissa ryhmissä ja koulutuksissa
  • Tulkkina asiakkaan ja henkilökunnan välillä
  • Tukihenkilönä