Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelma kuvaa, miten Mielle ry:ssä seurataan palvelujen toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelma on strateginen asiakirja, jossa määritellään organisaatiomme omavalvonnan menettelytavat. Omavalvontaohjelmassa kuvaamme, miten palveluntuottajille kuuluvien velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan Miellessä. 

Mielle ry omavalvontaohjelma, laadittu 29.2.2024(pdf 0,63 Mt)

Omavalvontaraportti