Green Care -menetelmien käytön laajentamista, osaamisen vahvistamista ja vaikutusten arviointia

Mielenterveyden haasteet lisääntyvät. Pohjanmaan alueella 31,5 % 25-64-vuotiaista / 1000 saman ikäistä on saanut sairauspäivärahaa mielenterveyteen liittyvän syyn takia (toiseksi suurin %-luku koko maassa). ​

Mielenterveydestä johtuvien uusien osittaisten sairausetuuksien määrä on suurin maassa. (Vaasan sairaanhoitopiiri, 2021). Mielenterveyssyiden aiheuttamat sairauspoissaolot ovat myös yleistyneet, mikä näkyy kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla. (Kela, 2020).

LuontoMieli on Vaasan yliopiston koordinoima hanke (2023-2024), jonka partnerteina toimivat Mielle ry ja VAMK yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Hanketta rahoittavat Aktion Österbotten, Keskitien säätiö ja Mielle ry.

Hankekumppanien logot

LuontoMieli-hankkeen perusteena on tutkittu tieto siitä, että toiminta luonnossa ja eläinten kanssa saa aikaan positiivisia kokemuksia ja sillä on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia. Näitä ovat mm. fyysisen toimintakyvyn ja kunnon paraneminen sekä mielenterveyden ja  hyvinvoinnin vahvistuminen sekä osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntyminen.

Hankkeen visiona on Green Care -osaamisen vahvistaminen – Pohjanmaasta valtakunnallinen edelläkävijä luontolähtöisessä mielenterveyden poikkihallinnollisessa edistämisessä. Tavoitteena on vakiinnuttaa luontolähtöiset menetelmät pysyviksi toimintamalleiksi alueen mielenterveystyössä.

Green Care on luontolähtöistä toimintaa, jossa hyödynnetään luontoympäristöjä, maatiloja, puutarhoja ja eläinavusteisuutta ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseen ja ylläpitämiseen. Luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunkiympäristössä.

Tutkittuja luonnon terveysvaikutuksia

  • Viisi minuuttia luonnossa kohentaa mielialaa.
  • 15-20 minuutissa elinvoimaisuus lisääntyy ja verenpaine laskee.
  • Viettämällä kaupungin viheralueilla vähintään viisi tuntia kuukaudessa tai vierailemalla kaksi, kolme kertaa kuukaudessa kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla, henkinen hyvinvointi paranee merkittävästi.
    (Lähde Metsähallitus)

Luontolähtöinen toiminta Miellessä

Teemme luontoretkiä, joiden aikana vietämme esim. mindfullness-tuokioita hiljaisuudessa luonnon keskellä. Yksiköissämme hoidamme myös luontoa ja harjoitamme käytännön Green Care -toimintaa hoitamalla kasveja, viljelemällä ja oppimalla luonnosta. Myös eläinavusteiset toiminnot, kuten vierailut hevostalleilla ja eläintiloilla kuuluvat oleellisena osana Miellen yksiköiden elämään. Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa jatkuvasti uusia Green Care -toimintamalleja.

 

 

Lisätietoja hankkeesta

 

  • Miellessä: Toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala p. 050 464 2353 tai johanna.yliviitala@miellery.fi
  • Vaasan yliopistossa: Projektipäällikkö Martta Ylilauri p. 029 449 8241 tai martta.ylilauri@uwasa.fi
  • VAMKissa: Yliopettaja Riku Niemistö p.0207 663 396 tai riku.niemisto@vamk.fi