Mielle ry – Mielle rf on sitoutunut suojaamaan jäsentensä, asiakkaidensa ja muiden toimintaansa osallistuvien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on tarpeen palvelujemme tuottamisen, tiedotuksen ja asiakaspalvelun kannalta.

Mielle toimii tuottamiensa palveluiden osalta rekisterinpitäjänä. Tällöin palvelun tuottamisen edellytyksenä on asiakkaan antama suostumus henkilötietojensa keräämiseen. Henkilötiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.

Henkilötietoja säilytetään tietoturvallisessa asiakastietojärjestelmässä, johon pääsy on ainoastaan Miellen henkilöstöllä. Miellen palveluyksiköissä on laadittu yksikkökohtainen tietosuojaseloste, joka on saatavissa pyydettäessä. Mielle ei luovuta tietoja ulkopuolisille ilman asianomaisen suostumusta. Tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita palvelun tuottamiseen.

Miellen jäsenyysrekisterinä toimii Mielenterveyden keskusliiton Kilta-järjestelmä. Mielle käyttää tietoja jäsenyyden hoitoon.

Miellen verkkosivuilla (www.miellery.fi) vierailevista kerätään evästeiden avulla verkkosivujen käyttöön liittyviä tilastollisia tietoja, esimerkiksi tietoja linkkien klikkauksista. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Verkkosivuilla ei kerätä eikä hyödynnetä yksittäisen käyttäjän tietoja.

Mielle käyttää viestinnässään uutiskirjeiden lähettämiseen yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite) siirtyy EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu. Henkilö voi myös pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista.

Tietosuojaa ja omia tietoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Mielleen. Tietojen tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti ja tapaamisesta on sovittava etukäteen. Mielle pyytää huomioimaan, että sillä on velvollisuus tunnistaa tietopyynnön esittäjä luotettavasti. Tietopyynnön esittäjän tulee varautua saapumaan Miellen toimitiloihin voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut ja palautteet osoitteeseen:

Mielle ry – Mielle rf
Pitkäkatu 28-30
65100 Vaasa