Uskomme, että jokainen on oman elämänsä ja kuntoutumisensa paras asiantuntija. Meidän roolimme on antaa tukea toipumisen polulla ja kulkea rinnalla arjessa.

Toipumisorientaatio on voimavarakeskeinen kuntoutusfilosofia, jossa painottuvat kuntoutujan oma päätäntävalta, osallisuus, toivon ylläpitäminen sekä kohtaaminen. Tavoitteena on tukea asiakasta rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä elämää huolimatta samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä. Asiakas on vahvasti osallinen oman elämänsä suunnittelussa, ja asiakkuussuhde on yhteistyösuhteen kaltainen. Motivaatio toipumiseen löytyy kuntoutujan omista tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista sekä onnistumisen kokemuksista.

Mielle ry on sitoutunut Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton (SSYK) laatimiin toipumisorientaation pääperiaatteisiin:

Toivo

Sinun unelmistasi ja toiveistasi tulee yhteisiä tavoitteitamme ja työskentelemme yhdessä niiden toteuttamiseksi. Kannustamme sinua löytämään ja toteuttamaan niitä sekä kokeilemaan uusia asioita elämässäsi.

Toimijuus

Sinä päätät. Etsimme yhdessä tietoa, pohdimme kanssasi päätösten seurauksia ja autamme sinua vaihtoehtojen löytämisessä.

Osallisuus

Sinä olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet. Tuemme sinua löytämään merkityksellisiä rooleja ja toimintamahdollisuuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa kansalaisena. Saat vertaistukea ja voit toimia vertaistukena halutessasi.

Kohtaaminen

Sinun näkemyksesi ja kokemuksesi on yhteistyömme lähtökohtana. Puhumme sinun kanssasi, emme sinusta. Kuulemme sinua ja olemme kiinnostuneita sinun tarinastasi sellaisena, kuin haluat sen kertoa.