Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme asiakastyössä ja työyhteisönä sekä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

Inhimillisyys

 • Kohtaamme ihmisen ihmisenä, yksilönä ilman diagnooseja ja ennakkoasenteita. Meillä saat olla oma itsesi, olit sitten asiakas tai työntekijä.
 • Kaikki tekevät joskus virheitä, niihin ei tarvitse jäädä kiinni. Tuemme toinen toisiamme ja muistamme armollisuuden myös itseämme kohtaan.

Oikeudenmukaisuus

 • Meillä on kaikille yhteiset pelisäännöt. Se on paitsi reilua, mutta luo myös turvallisuutta ja keskinäistä luottamusta.
 • Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja rakennamme yhtäläiset mahdollisuudet osallisuuteen.

Osallisuus

 • Osallisuus on kuulumista johonkin, yhteisöllisyyttä. Nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Sitä, että jokaisen toiminnalla ja äänellä on merkitys. Osallisuus toteutuu niin toiminnan suunnittelussa kuin järjestämisessä sekä ohjaamisessa.
 • Asiakkaamme ovat mukana heitä itseään ja koko yhteisöä koskevassa päätöksenteossa.
 • Työyhteisössä huomioidaan kunkin omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, ja työntekijöillämme on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan.

Luotettavuus

 • Se tehdään, mitä luvataan. Kaiken asiakastyön perusta on keskinäinen luottamussuhde ohjaajien ja asiakkaiden välillä.
 • Työyhteisössämme voimme luottaa työkavereiden ammatilliseen osaamiseen ja ammattietiikkaan.

Kekseliäisyys

 • Avoin kehittämiskulttuuri ja luovien ratkaisujen ideoiminen on meille luonteva toimintatapa. Se on myös kehittymisen edellytys.
 • Uuden luominen vahvistaa yksilöä ja yhteisöä.