Asiakkaidemme antamaa palautetta

”Olen löytänyt uusia voimavaroja ja tullut vahvemmaksi.”
Kalliokodin asukas

”On saanut paljon tärkeetä tukea ja keinoja elämään.”
Työpaja Spurtin asiakas

”Maininki on vieny eteenpäin ja antanu sitä kipinää.”
Mainingin asukas

”Jag är lycklig i Teamstugan.”
Tiimituvan asiakas

”Aivan ku kotiin tulis.”
Meijerin asiakas

”Jokainen voi tulla tänne just semmosena kuin on.”
Työpaja Komppiksen asiakas

”Täällä on hyvä henki.”
Jansson-kodin asukas

”Jokaiselle mahdollisuus päästä elämässä eteenpäin”
Kalliokodin asukas

”Olen kokenut onnistuvani ja oppinut paljon kaikkea, niin paljon, että ei pysty kuvailla.”
Työpaja Spurtin asiakas

”Kaikilla on samankaltaisia kokemuksia.”
Mahiksen asiakas

Asumispalveluiden asiakkaat pääosin tyytyväisiä

Miellen asumisyksiköiden asukkaat ovat syksyllä 2021 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan pääosin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä asumispalveluiden toimintaan. Kiitosta saa erityisesti ohjaajien hyvä toiminta. Ohjaajat koetaan luotettaviksi, ja heillä on miellyttävä tapa kohdata asiakas.

Hyvistä yleisarvosanoista huolimatta parannettavaakin toki löytyy. Kehittämiskohteina mainittiin vertaistuen mahdollisuudet ja muu asumisyksikön toimintatarjonta. Myös kuntoutumisesta kaivattiin enemmän tietoa ja tukea oman elämänsuunnan löytämiseen.

– Otamme asiat, jotka nousivat kyselyssä esiin kehityskohteina, tarkempaan tarkasteluun yksiköissä. Ne huomioidaan myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa, kertoo asumispalveluiden palvelujohtaja Tiina Perälä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli lähes 90.

– Olen erittäin iloinen suuresta vastaajien määrästä. Se kertoo, että asiakkaat ovat kokeneet vaikuttamisen toiminnan kehittämiseen tärkeäksi.

Työpajatoiminnalla suuri positiivinen vaikutus

Miellen työpajatoiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkittiin SROI-menetelmällä (Social Return on Investment) vuonna 2019. SROI-analyysin avulla selvitettiin, miten ja kuinka paljon toiminta tuottaa vaikutuksia ja hyötyjä sekä asiakkaille että yhteiskunnalle.

Selvityksestä kävi ilmi, että arvioinnin kohteena olleen Työpaja Komppiksen toiminta vaikuttaa positiivisesti työpajatoimintaan osallistuvien hyvinvointiin, elämänhallintaan sekä työ- ja toimintakykyyn ja täten vahvasti myös kuntoutumisen etenemiseen.

Toimintaan osallistuvat kertoivat monista positiivisista muutoksista, joita Komppis on synnyttänyt heissä. Muutoksia on mahdollistanut erityisesti työpajan tarjoama vertaistuki ja yhteisöllisyys, onnistumisen kokemukset, kannustava ilmapiiri sekä omana itsenä hyväksytyksi tuleminen.

Työpaja Komppiksen toiminnalla on suuri positiivinen vaikutus – ei ainoastaan yksilön hyvinvoinnin kannalta, vaan myös taloudellisesti.