ÄK-projektets slutspurt börjar!

Ett röst åt erfarenhetsexpertisen -projektets nya projektarbetare, erfarenhetsexperten Marit Björkqvist, beundrar vad som åstadkommits inom projektet och reflekterar över erfarenhetsexpertisens framtid och utmaningar.

Det är uppfriskande men också lite darrigt att byta bransch till något helt nytt! Hittills har jag kommit i kontakt med social- och hälsovården i rollen som kund. Som projektarbetare hoppar jag nu in i sista spurten av det treåriga projektet En röst åt erfarenhetsexpertisen.

Om erfarenhetsexpertisen

Jag blev erfarenhetsexpert i april, så ämnet ligger mig varmt om hjärtat. Då jag berättar om erfarenhetsexpertis har jag märkt att begreppet inte är riktigt bekant. Att hålla ett så kallat hisstal blir inte lättare av att det finns så många olika titlar och begrepp.

”Vad har du erfarenhet av?”
”Menar du erfarenheten av ett specifikt yrke?”
”Är du en coach?”

Kamratstöd, stödperson, erfarenhetsaktör, erfarenhetsexpert, coach. Vad är då skillnaden mellan dem? Jag tänker hellre på vad som förenar dem. Vi är individer, och var och en äger sin berättelse. Erfarenheter är personliga, de kan inte värderas eller jämföras.

Tips! I Erfarenhetsbanken finns en lista på ämnen och teman som de erfarenhetsexperter som finns i projektets register representerar. Jag tänker att listan fungerar utmärkt som ett infoblad
både för beställaren och erfarenhetsexperten!

Projektets viktigaste mål är att göra erfarenhetsexpertisen till en permanent del av social- och hälsovårdsväsendet i Österbotten. Det finns på fältet mycket intresse för erfarenhetsexpertis och en vilja att ta tillvara den. Vi behöver fortfarande mer information, erfarenheter och vägledning om hur erfarenhetsexpertis i praktiken fås med i serviceutbudet.

Tips! Därför ordnar projektet nu utbildningsserien Delad expertis. Utbildningarna är kostnadsfria (ja, det är sant!) och genomförs på nätet, så det är enkelt att delta. Mer information och anmälan till föreläsningar hittar du här (på finska). Tillsammans kan vi skapa en bra grogrund för delad expertis!

Funderingar

Jag funderar vad som händer sedan det finns både intresse, kunnande och konkreta planer för att tillföra erfarenhetsexpertis till tjänsterna. Hur kan vi behålla och stärka övertygelsen om att erfarenhetsexpertis är viktigt och behövs? Är erfarenhetsexperterna villiga att synas och höras? Var kan man hitta dem och deras erfarenheter? Vem eller vilka administrerar deras nätverk? Var finns deras supportnätverk? Var kan de öka sin kompetens och professionalism?

Till sist

Jag börjar småningom få en bild över mina arbetsuppgifter. Inskolningen har varit att lära känna både Mielles och projektets organisationer, planer, målsättningar och samarbetsmönster.
Att sätta sig in i social- och hälsovårdssektorn tar tid. Förut gjorde jag säljarbete vilket för mig betyder bl. a. att lösa kundens problem och vårda kundrelationen. Det är ju vad detta också handlar om. Jag är imponerad och entusiastisk!

Projektet och föreningen kommer även i fortsättningen att bjuda på mångsidiga evenemang. Visst följer du våra hemsidor och Instagram och Facebook? Kanske ses vi på något event?

Marit Björkqvist

Marit Björkqvist, projektarbetare

Lisää samasta aiheesta