Virkistyspäivä järjestettiin kiitoksena aktiivisesta asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamisesta

Miellen asumispalveluiden asiakkaille järjestettiin virkistyspäivä Sommarbossa.

Mielle halusi kiittää asumispalveluyksiköidensä asiakkaita aktiivisesta vastaamisesta asiakastyytyväisyyskyselyyn järjestämällä heille virkistyspäivän Sommarbossa.

Vuosittaisen virkistyspäivän yhtenä tarkoituksena on käydä yhteisesti läpi kyselyn tuloksia ja kuulla päivän aikana asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita toiminnan kehittämisestä. Päivällä on myös tärkeä rooli osallisuuden vahvistamisessa, sillä kaikki ovat mukana tasavertaisesti.

Kokemusasiantuntijaneuvoja Sini Kirvesmäki kertoi asiakkaille toipumisorientaatiosta osana päivän ohjelmaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja antaa erilaisia näkökulmia toivoon ja toipumiseen. Asiakkaat saivat myös jakaa ajatuksiaan Sinin kanssa.

Päivän aikana kisailtiin myös Green Care -henkisesti luontovisassa ja käytiin mittelö mölkkymestaruudesta.

Toiveet huomioidaan toipumisen polulla

Tänä vuonna asiakastyytyväisyyskysely keräsi ennätysmäärän vastaajia, sillä vastaus saatiin jopa 82 prosentilta asukkaista. Huipputulos saatiin myös Jansson-kodista, sillä yksikön kaikki asukkaat vastasivat kyselyyn.

Miellen asumispalveluiden palvelujohtaja Tiina Perälä on tyytyväinen, että asiakkaille on saatu välitettyä viestiä siitä, että kyselyyn vastaaminen on tärkeä vaikuttamisen mahdollisuus palveluiden laatuun.

Päivän aikana ehdittiin ratkoa myös mölkkymestaruus
Tiina Perälä onnittelee mölkkymestaria

Asiakkaat olivat kyselyn mukaan todella tyytyväisiä siihen, että heidän toiveensa ja haaveensa ovat olleet pääosassa toipumisen polulla ja palvelu on toteutunut heidän toivomillaan tavoilla. Asiakkailla on ollut myös luotto ohjaajien tukeen omalla kuntoutumismatkallaan. Myös toipumisorientaation toteutumiseen on oltu kauttaaltaan tyytyväisiä.

Tavoitteena tietoisuuden lisääminen

Kyselyn perusteella asiakkaat kaipaavat entistä enemmän tietoa omista oikeuksistaan niin palvelun saajana kuin yhteiskunnan jäsenenäkin. 

”Mielestäni yhteiskunnassa on edistytty siinä, että myös meidän asiakkaamme tietävät, että heillä on palveluiden suhteen paljon oikeuksia ja he haluat myös tietää niistä lisää”, sanoo Perälä.

Asiakkaan asema ja oikeudet kuuluvatkin yhdistyksen ensi vuoden tavoitteiden painopisteisiin.

Vaikka osallisuus toteutuukin Miellessä jo todella hyvin, tietoa kaivataan yhä monipuolisemmin osallisuuden eri muodoista. Osallisuuden edistäminen ja kehittäminen kuuluu Miellen tulevan vuoden tavoitteisiin. Lisäksi Miellessä on luotu osallisuusohjelma, jota niin ikään viedään ensi vuonna eteenpäin.

”Suuri tavoitteemme ja työmme on siinä, että saamme säilytettyä sen hyvän tason, johon asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä”, Perälä nostaa esiin.

Hän korostaa tähän olevan Miellessä hyvät mahdollisuudet, kun edelleenkin kohdataan asiakkaat tasavertaisesti ja kunnioittavasti, kuljetaan asiakkaiden rinnalla sekä kuunnellaan heidän toiveitaan.

Lisää samasta aiheesta