Seisova nainen puhuu kahdelle istuvalle nuorelle

Sovari 2022: Sosiaalista vahvistumista Miellen työpajoilla

Ilahduttavat 100 % Sovari 2022 -kyselyyn vastanneista Miellen työpajalaisista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajaksonsa aikana.

Sovari eli sosiaalisen vahvistumisen mittari on Into ry:n ylläpitämä, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-tulokset perustuvat työpajojen valmentautujilta saatuihin vastauksiin. Sovari 2022 -kyselyn vastaukset kerättiin viime vuoden helmikuun ja joulukuun välisenä aikana.

Miellen työpajat, nuorille suunnattu Spurtti ja työikäisten Komppis, saivat kyselyssä työpajatoiminnan kokonaisarvioksi arvosanan 4,2 (asteikolla 1-5).

Valmentautujat antoivat pajoillemme todella hyvän arvosanan, mistä olemme ylpeitä. Näen, että meillä on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö, joka osaa suunnitella ja toteuttaa juuri valmentautujille sopivaa toimintaa”, sanoo Miellen sosiaalisen kuntoutuksen palvelujohtaja Camilla Kunnari.

Tulkitsen tuloksia niin, että olemme onnistuneet luomaan asiakkaillemme turvallisen ympäristön, jossa he ovat voineet vahvistaa omaa itsetuntemustaan ja itseluottamustaan sekä rohkaistua kokeilemaan uusia asioita”, toteaa Työpaja Komppiksen toimintavastaava Anna-Lena Starck.

Myönteisiä edistysaskelia

Sovari kertoo, että pajalla olo on selkeästi edistänyt valmentautujien sosiaalista vahvistumista, opiskelu- ja työvalmiuksia sekä elämänhallintaa ja tavoitteellisuutta. Valmentautuneet ovat myös kokeneet edistysaskeleita arjen taidoissa, itsetuntemuksessa ja arjenhallinnassa. Moni kokee, että oma kyky ongelmatilanteissa selviämiseen on pajajakson aikana parantunut.

Korostamme, että vaikeitakin asioita on tärkeää tuoda yhteiseen keskusteluun – ristiriidat ovat aina selvitettävissä ja virheistä oppii. Saa tehdä virheitä, saa tuntea ja jokainen hyväksytään omana itsenään”, toteaa Starck.

Erityisesti sosiaalisen vahvistumisen teemassa Miellen työpajat saivat selkeästi paremmat arviot kuin työpajat koko maassa keskimäärin.

Pajoillamme panostetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, tämä näkyy etenkin ryhmätoiminnoissa. Ovathan vuorovaikutustaidot keskeisessä roolissa, kun mietitään ihan tavallista arjessa toimimista”, Kunnari kommentoi hyvää tulosta.

Itsetunnon kohoamista ja vertaistukea

Sovarin avoimissa palautteissa kuuluu työpajalaisten omat havainnot positiivisista muutoksista:

”Työpajan avulla olen tullut paljon rohkeammaksi ja sosiaalisemmaksi. Lisäksi minusta on tullut optimistisempi enkä heti lannistu pienistä vastoinkäymisistä.”

”Olen kehittynyt positiivisten ominaisuuksieni ilmentämisessä.”

”Olen saanut enemmän uskoa itseeni.”

”Olen saanut rauhallisesti edetä siinä, että opin tuntemaan omat voimavarani sekä mikä minua kiinnostaa. Olen saanut muutakin ajateltavaa kuin pelkästään, että miettisin omaa hoitoani. Sain mahdollisuuden tutustua samassa tilanteessa oleviin ihmisiin, ja oppinut tulemaan paremmin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.”

”Olen pystynyt kohtaamaan ahdistusta, joita sosiaaliset tilanteet ajoittain ovat tuoneet. Tukiverkostot ja -ihmiset ovat tulleet tutummiksi, ja olen löytänyt paremmin oman tavan elää, ja hyväksyä itseni, sekä löytänyt ihmisiä, jotka hyväksyvät minut.”

”Tuki hyvin päihteettömän elämäni alkua mm. säännöllisillä rytmillä, mielekkäällä tekemisellä ja uusilla ihmissuhteilla.”

”Työpaja on antanut minulle ystävällisen paikan ja ympäristön mihin mennä vapaa-ajalla.”

Tutustu Työpaja Komppikseen

Tutustu Työpaja Spurttiin

Lisää samasta aiheesta