Teleskooppi ja Amnestyn logo

Miellen asiakkaita mukana Amnestyn tutkimuksessa

Mikä on mielenterveyskuntoutujien kokemus julkisista terveyspalveluista? Kuinka helposti palvelut ovat saatavilla ja saadaanko niissä tarvittavaa apua? Entä miten mielenterveyskuntoutuja kohdataan palvelujen piirissä?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä pohdittiin tammikuun lopulla Mielle ry:n Työpaja Komppiksella ja Työpaja Spurtissa. Vierailussa oli kyse Amnestyn tutkimuksesta, jossa selvitetään sosioekonomista eriarvoisuutta julkisessa terveydenhuollossa. Toisin sanoen halutaan ymmärtää, miten ihmisen tausta tai elämäntilanne vaikuttavat terveyspalvelujen saamiseen.

Työpajalaisia haastatteli taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija Mariko Sato Suomen Amnestyltä.

Meillä kaikilla on oikeus terveyteen ja terveyspalveluihin. Suomessa ihmiset ovat kuitenkin eriarvoisessa asemassa sen suhteen, miten palveluja on saatavilla, miten nopeasti saa tarvitsemaansa hoitoa ja miten palveluissa tulee kohdelluksi ja kohdatuksi, Mariko kertoo.

Jos hammaslääkäriin pääsyä joutuu odottamaan vuoden tai psykiatrisessa hoidossa tarjolla on vain ”käytäväpaikkoja”, jotain on pahasti vialla.

Valitettavasti terveyspalvelujen sisällä ilmenee myös yhä ennakkoasenteita ja negatiivista stigmaa mielenterveyden ongelmia kohtaan. Tämä on harmillista, sillä julkinen terveydenhuolto on kuitenkin se paikka, missä jokaisen pitäisi voida kokea tulevansa kohdatuksi yhdenvertaisesti ja turvallisesti.

Epäkohdat esiin

Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että toimeentulon ongelmat tarkoittavat yleensä heikompaa pääsyä terveydenhuollon palveluihin.

– Ongelmilla on tapana kasautua, ja ne kasautuvat helposti sellaisille ihmisryhmille, jotka ovat jo muutenkin yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa, Mariko kuvailee.

Ongelmallista Marikon mukaan on se, että päättäjät kuulevat usein vain asiantuntijoita, mutta palveluja käyttävien tavallisten ihmisten kokemus on aivan yhtä tärkeää. Amnestyn tutkimuksessa ihmiset eri puolilta Suomea pääsevät kertomaan omista kokemuksistaan julkisten terveyspalvelujen käyttäjinä.

– Ihmisillä on oikeus tulla kuulluiksi ja osallistua terveysjärjestelmämme kehittämiseen. Jokainen tuntee itse omat tarpeensa parhaiten.

– Miellen asiakkaiden kokemukset ja kertomukset terveyspalvelujen parissa pääsevät osaksi tätä tutkimusta, jonka tuloksista kerromme aikanaan päättäjille.

Lisää samasta aiheesta