Vuodet Jansson-kodissa ovat olleet kohtaamista ja rinnalla kulkemista

Lue Helenan mietteitä Jansson-kodin antoisasta arjesta!

Helena Mäki-Maunus tuli töihin Jansson-kodin vastaavaksi ohjaajaksi vuonna 2006. Lähes pari vuosikymmentä yksikön vetovastuussa on kulunut kuin siivillä. Pian koittavat ansaitut eläkepäivät, mutta ensin on aika luoda katsaus siihen, millaista työ ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä on ollut.

Aikaisemmin Helena työskenteli vanhustyön parissa. Vaikka on tärkeää tietää miten suhtautua ja mitä pitää tietää mielenterveyden horjumisen mukanaan tuomista haasteista, Helena korostaa työskentelevänsä ihmisten, ei diagnoosien kanssa.

Helena kertoo työn antaneen ja opettaneen paljon ja vastaan on tullut monenlaista. Vuosien mittaan mielenterveyden sairaudet ovat tulleet näkyvämmäksi yhteiskunnassa, ja on alettu ymmärtää paremmin, että mielenterveyden sairaus on sairaus muiden joukossa. Tämä on lisännyt uskoa tulevaan.

”Jokainen ihminen on tärkeä ja kaikki ovat riittäviä sellaisina kuin ovat”, Helena summaa.

Ala muuttuu

Parin vuosikymmenen aikana mielenterveystoipujiin liittyvää stigmaa on pyritty poistamaan. Varsinkin viime vuosien aikana mielenterveysongelmista on myös puhuttu enemmän ja niitä on tuotu esille.

Muutosta on ollut havaittavissa myös siinä, miten asiakkaiden tietoisuus omista oikeuksistaan on lisääntynyt.

Jansson-kodissa on aivan alusta saakka korostettu sitä, että asiakas on omien asioidensa paras asiantuntija. Kun taloon tuli uusia asiakkaita, he toivat esiin, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta tehdä päätöksiä. Asiakkaat halusivat varmistaa ja kysyä itseä koskevista asioista henkilökunnalta. Asiakkaan omaa päätöksentekoa lähdettiin vahvistamaan. Tuki ja apu on ollut esimerkiksi erilaisten vaihtoehtojen esittelyä tai tiedon tarjoamista. Asiakkaan oma mielipide asioista on tärkeä.

”Asiakas päättää itse omista asioistaan, me autamme siinä missä tarvitaan”, Helena korostaa.

Helena muistuttaa, että Jansson-koti on nimensäkin mukaisesti asiakkaiden koti. Jokainen toimii kotonaan kuten haluaa ja sitä kunnioitetaan. Oma koti on kelle tahansa tärkeä paikka.

Alan muutokseen kuuluu viime vuosina kotiin vietävien palveluiden määrän kasvaminen. Se on tarpeenmukainen muutos, koska moni asiakas toivoo saavansa asua omassa kodissa. Helena näkee kuitenkin tarvetta myös Jansson-kodin kaltaisille ympärivuorokautisille yksiköille, joissa tukea ja apua saa silloin, kun avun ja tuen tarve on suurin.

Muutos tuo mukanaan eri palveluiden haasteita. Helena nostaa esiin, että terveydenhuollossa hoitoon pääsy on hieman heikentynyt. Sen sijaan Jansson-kodilla on toimiva yhteistyö hyvinvointialueen avokuntoutuksen kanssa. 

Iloa pienistäkin onnistumisista

Helenan mukaan parasta työssä on ollut tavallisen arjen jakaminen asiakkaiden kanssa ja yleisesti asiakastyöhön osallistuminen. Keskinäiset luottamussuhteet asiakkaiden kanssa ovat vahvistuneet ja jokaisen asiakkaan on oppinut tuntemaan hyvin vuosien varrella. Asiakkaiden erilaisissa tilanteissa eletään mukana ja tavoitteiden ja unelmien toteutumisesta iloitaan.

”On hienoa, kun asiakas löytää oman polkunsa”, Helena kertoo.

Helena puhuu lämpimästi myös työkavereistaan. Heidän kanssaan hän on voinut suunnitella ja toteuttaa työtä Jansson-kodissa. Työtä ei tehdä yksin, vaan hyvällä ja toimivalla tiimillä.

”Osaavat ja ammattitaitoiset työntekijät kohtaavat asiakkaat ja työkaverit hienosti”, hän kiteyttää.

Helena nostaa työn hienoimmiksi hetkiksi onnistumiset ja sen, että yhdessä vietetään sekä arkea että juhlaa. Lähestyvä kesä tuo mieleen jokakesäiset retket Raippaluotoon, joita asiakkaat myös todella odottavat. Retkeen kuuluu yhdessäoloa luonnossa, nuotion äärellä rupattelua ja tietenkin hyvistä eväistä nauttimista.

Tulevaisuus toivoa täynnä

Alan uusille osaajille Helenalla on mielessään muutama ajatus, jotka hän haluaa jakaa:

”Kohtaa asiakkaat avoimin mielin. Kuuntele, anna puheenvuoro. Ole rauhallinen. Asennoidu siihen, että työ on pitkäjänteistä. Se myös palkitsee.”

Mielenterveystyössä toivon ylläpitäminen on tärkeää. Jansson-kodissa toivoa ylläpidetään kannustamalla ja antamalla positiivista palautetta. Onnistumisista iloitaan vaikkapa yhdessä kahvitellen. Epäonnistumiset ovat inhimillisiä ja niiden jälkeen jatketaan eteenpäin uusia ratkaisuja etsien.

Työssä on tärkeää pitää yllä asiakkaille antoisia ja mielenkiintoisia asioita ja kysellä asiakkaalta mielipiteitä.

”Elämä on hyvää, kun on turvallinen ja aidosti välittävä ihminen vierellä, Helena toteaa.

Jansson-koti jää taakse

Helena jättää taakseen työyhteisön, jossa on tekemisen meininki ja kaikki välittävät toisistaan. Henkilökunta tarttuu toimeen ja asiakkaat ovat mukavia, ystävällisiä ja huomaavaisia. Tässä työyhteisössä uuden tekijän on hyvä jatkaa.

Helena toivoo, että hänen seuraajansa löytää oman polkunsa Jansson-kodin vetovastuussa etenemiseen, Tärkeintä on asiakaslähtöinen toiminta, sekä hyvinvoivat asiakkaat ja henkilökunta.

”Lämmin kiitos kaikille yhteisistä vuosista, oikein hyvää kesää ja työn iloa. Erityiskiitos ja halaus mahtaville, superihanille työkavereille Janssoniin”, hän sanoo lopuksi.

Lisää samasta aiheesta