Koulutetut kokemusasiantuntijat resurssina palvelujärjestelmän kehittämisessä

ÄK-hankkeen uusi hankekoordinaattori, Tiina Taipale, kertoo blogikirjoituksessaan uudesta roolistaan Pohjanmaan kokemusasiantuntijatoiminnan parissa.

Olen aloittanut hiljattain työt Mielle ry:ssä kolmantena työntekijänä Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on kokemusasiantuntijuuden nivouttaminen Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukenttään. Kokemusasiantuntijuus resonoi vahvasti omaan ammatilliseen arvomaailmaani ja olen todella iloinen päästessäni mukaan hankkeen loppumetreille käytännön jalkauttamistyöhön.

Työssäni korostuukin yhteistyöverkostojen luominen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään ja tulevaan hyvinvointialueeseen sekä muihin alueen toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin. Tehtäväni on viedä tämän vuoden lopussa päättyvää hanketta maaliin, analysoida hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta, laatia hankkeen loppuraportti sekä pyrkiä löytämään ratkaisuja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden koordinoinnin ja koulutuksen jatkuvuudelle hankkeen jälkeen.

Mikä on kokemusasiantuntija? Miten voin hyödyntää koulutettua kokemusasiantuntijaa oman sote-organisaationi asiakastyössä ja käytäntöjen kehittämisessä?

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta ja hän on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. Hänellä on kokemukseen perustuvaa tietoa sairaudesta, sairastamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Kokemusasiantuntija tunnistaa kuntoutumista ja toipumista edistäneet tekijät. Hän on kiinnostunut kehittämään palveluita tai auttamaan muita oman kokemuksensa perusteella.

Koulutettu kokemusasiantuntija ei ole ainoastaan oman kokemuksensa asiantuntija, vaan koulutuksensa kautta hän ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Kokemus on valjastettu ammatillisesti hyödynnettävään muotoon, asiakaskohtaamisen ja palvelujärjestelmän kehittämisen työvälineeksi.

Meneillään olevassa hyvinvointialueen valmistelussa kannattaa hyödyntää kokemusasiantuntijuutta toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Kokemusasiantuntija osaa pukea sanoiksi sellaista sosiaali- ja terveydenhuollon hiljaista tietoa, joka ei ole korvattavissa ammatillisella ja tieteellisellä tiedolla. Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan välinen dialogi on jaettua asiantuntijuutta, joka mahdollistaa palvelujärjestelmän syvällistä reflektoimista ja kehittämistä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Jos mietit, mikä olisi luontevin tapa hyödyntää kokemusasiantuntijuutta juuri Sinun organisaatiosi toiminnassa, ota yhteyttä!

Tiina Taipale, hankekoordinaattori

Ääni kokemusasiantuntijuudelle: Kokemusasiantuntijatoiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin 2020–2022 on STEA:n rahoittama ja Mielle ry:n hallinnoima kolmevuotinen hanke.

Lisää samasta aiheesta