Neljä henkilöä esiintyy ulkona yleisölle

STEA:lta 350 000 euron avustusehdotus Miellen toimintaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tehnyt 350 000 euron avustusehdotuksen Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (Mielle ry) toimintaan vuodelle 2022.

Avustusehdotus on kohdennettu pääosin Mahiksen toimintaan. Mahiksella järjestettävä matalan kynnyksen sosiaalinen kuntoutus vastaa mielenterveyden haasteisiin tarjoamalla kaikille avoimia toimintoja, jotka parantavat elämänhallinnan taitoja ja osallisuutta.

Avustuksella tuetaan Mahiksen ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja mahdollistetaan toiminnan kehittäminen niin, että se tavoittaisi yhä useamman. Ehdotukseen sisältyy myös uusi Paikka auki -hanke. Hankkeen myötä työtön nuori saa mahdollisuuden parantaa työelämässä tarvittavia taitoja ja kokeilla osaamistaan sekä tunnistaa mahdollisia lisäkoulutustarpeitaan osana Mahiksen toimintaa.

Avustusehdotus kattaa lisäksi Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeen kolmannen sekä viimeisen toimintavuoden. Hankkeessa on luotu rakenteita ja toimintamalleja kokemusasiantuntijatoiminnalle Pohjanmaalla. Viimeisen hankevuoden tavoitteena on jalkauttaa hankkeen aikana luodut ja testatut mallit pysyvään käyttöön niin, että kokemusasiantuntijuus ja tätä kautta aito osallisuus ovat tulevaisuudessa pysyvä osa muuttuvia ja kehittyviä sote-palvelukokonaisuuksia.

Mielle ry:n avustus varmistuu, kun sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi–helmikuussa 2022.

Lisää samasta aiheesta