Mielle rf erbjuder en onlineplattform där erfarenhetsexperter kan öka sin synlighet och marknadsföra sin expertis. Mielle rf fungerar dock inte som mellanhand vid förmedling av arbetsuppdrag.

Hur kommer jag med?

Om du vill ha din information på den här webbplatsen, först skicka en e-post till vår erfarenhetsexpertrådgivare (sini.kirvesmaki@miellery.fi). Så får du mer information och en link till ett formulär för att fylla dina uppgifter.

Om du kan jobba på båda svenska och finska, fyll dina uppgifter på båda språk. Glöm inte att skicka din photo också!

Uppgifterna uppdateras inom cirka två veckor, under semesterperioden inom cirka en månad.

När du har din egen profil på listan

Kom ihåg att kontrollera din information då och då, du är ansvarig för att hålla den uppdaterad. Du kan meddela oss om eventuella ändringar via e-post.

Vänligen svara aktivt på uppdragsgivarnas kontakter. Informera beställaren så fort som möjligt om du är intresserad av uppdraget och om du kan acceptera den. Kom ihåg att du alltid också har rätt att tacka nej till det erbjudna jobbet. Meddela också så snart som möjligt om jobbet inte är lämpligt för dig, då kan beställaren fortsätta sökandet.

Var noga att fråga uppdragsgivaren/beställaren (om hen inte kommit ihåg att informera):

  • Vilken typ av evenemang eller erfarenhetsexpertjobb handlar det om?
  • Vad är målsättningen med evenemanget/erfarenhetsexpertens framförande?
  • Om det är en föreläsning, vilken publik riktar den sig till och vem är närvarande?
  • Vilken typ av expertis önskas av erfarenhetsexperten?
  • Praktiska frågor: När och var kommer evenemanget/uppgiften att äga rum (exakt tid och hur lång tid har reserverats för dig)?
  • Vad är arvodet/ersättningen för uppdraget?

Arvode

Arvodet bestäms av uppdragsgivaren men som erfarenhetsexpert är det upp till dig att avgöra om du accepterar den erbjudna ersättningen. Förutom arvodet är det värt att komma överens om eventuella resekostnader. Du kan be uppdragsgivaren att upprätta ett uppdragsavtal eller åtminstone via e-post bekräfta uppdraget, tidpunkten, ersättningen och övriga detaljer, så att det efteråt inte blir problem med att verifiera vad som avtalats. Kom också ihåg att fråga när arvodet betalas, ifall beställaren glömmer att informera om det.

Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf:s (KoKoA) rekommendationer för arvoden kan vara till hjälp.

Beställaren betalar erfarenhetsexperten ett skattepliktigt arvode enligt egen praxis (såvida erfarenhetsexperten inte fakturerar via sitt företag). Mielle rf fungerar inte som mellanhand vid fakturering/betalning av arvoden.

Om du behöver mer information eller har frågor, vänligen kontakta sini.kirvesmaki@miellery.fi

Vi återkopplar så snart som möjligt!