Nätfakturaadress: 003707726322
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarens kod: E204503

FO-nummer: 0772632-2

Kom även ihåg att uppge referens: enhetens / beställarens namn

Pappersfakturor skickas till:

Mielle rf
PB 86880
00063 LASKUNET

Om du har frågor om fakturering

Ta kontakt till förvaltningsekreterare Tiina Kero:

tiina.kero@miellery.fi eller 050 3081 485