Namn: Mielle ry
FO-nummer: 0772632-2
E-faktura address: 003707726322

Operatör: Maventa Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till:

Mielle ry
07726322
PL 100
80020 Kollektor Scan

Vänligen notera att:

 • Serienumret ska finnas med i adressfältet på varje faktura, inte bara på kuvertet.
 • Använd bara svart som färg på texten.
 • Skicka endast fakturor med bilagor för skanning. Använd inte nitar.
 • Du kan också skicka e-postfakturor i PDF-format med följande instruktioner: Fakturor skickas som
  e-postbilagor.
 • En faktura per fil, som innehåller en faktura för alla sidor.
 • Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande. Alla filer måste ha ett eget namn. Ett
  e-postmeddelande kan vara högst 10Mb.
 • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument, version 1.3 eller nyare. PDF-filer får inte vara låsta
  eller lösenordsskyddade.
 • Dokumentets yttre dimension kan vara högst 210 x 297 mm.
 • Bilagans namn får inte innehålla fler än de vanliga tecknen: a-z, A-Z, 0-9.

Fakturor i PDF-format kan skickas till: invoice-07726322@kollektor.fi

Om du har frågor om fakturering

Ta kontakt till förvaltningsekreterare Tiina Kero:

tiina.kero@miellery.fi eller 050 3081 485