Om oss

I korthet

Mielle rf har arbetat med att främja psykisk hälsa sedan år 1987. Vi erbjuder boendeservice och social rehabilitering i form av verkstads- och dagverksamhet samt lågtröskelverksamhet.

Recovery-återhämtningsmodellen utgör verksamhetens referensram. Inom Recovery betonas individens egna resurser, delaktighet, hopp, ett meningsfullt liv samt positiv psykisk hälsa.

Föreningen

Våra föreningsmedlemmar och styrelse består av kommuninvånare som antingen har erfarenhet av mentalvårdsarbete eller som är intresserade av att bidra med sin kunskap till mera utvecklade och bättre mentalvårdstjänster.

Styrelsens ordförande för år 2023 är Juha Silander medan Jarkko Pirttiperä fungerar som vice ordförande. De övriga medlemmarna i styrelsen är Sinikka Blomqvist, Hanna Ehrnrooth, Ritva Heiman samt Raija Kujanpää. Tuula Mulju och Pirkko Vartiainen fungerar som suppleanter.

Vår värdegrund

  • Medmänsklighet
  • Rättvisa
  • Delaktighet
  • Pålitlighet
  • Kreativitet

 

Vill du bli medlem?