Projekter på gång

En röst åt erfarenhets­expertisen

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt som startade i början av 2020. Projektets syfte är att skapa en fungerande verksamhet som koordinerar erfarenhetsexperter, ordnar grund- och fortbildning, samt utbildningar för professionella yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen.

Koordineringen av erfarenhetsexperter består av att samla ihop ett register och upprätthålla det, marknadsföra och annonsera registret, förmedla av uppdrag och ordna regelbundna möten för erfarenhetsexperterna. Projektet fungerar som erfarenhetsexperternas utbildare, handledare och intressebevakare, och samtidigt även som expert inom erfarenhetsexpertverksamheten.

Under projektets gång ordnas tre grundutbildningar (två finskspråkiga och en svenskspråkig), en fortbildning, samt utbildningar i hur man som professionell yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen kan kombinera erfarenhetskunskapen och den teoretiska kunskapen. Dessutom arrangerar projektet öppna evenemang för att minska på stigmat kring psykiska ohälsa och för att sprida information.

Följ projektet via våra webbsidor och på Facebook och Instagram. Vi informerar också om aktuella händelser och utbildningar via vårt nyhetsbrev som du kan beställa här nedan.

Projekthandbok 2021-2022 (pdf, 6 MB)

Erfarenhetsbanken (pdf, 3 MB

 

Beställ nyhetsbrev!

Aktuellt

Vad är en erfarenhetsexpert?

En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning och har egen erfarenhet av ohälsa och av att befinna sig i en besvärlig livssituation, av rehabilitering, samt av återhämtning.

Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg. Därför är det nödvändigt att personen i fråga har gått tillräckligt långt i sin egen rehabiliteringsprocess för att kunna delta i utbildningen.

Erfarenhetsexperten tillför mervärde med sin erfarenhetskunskap på olika tillställningar, möten, evenemang samt i olika kund- och patientsituationer. När erfarenhetskunskapen, som ju är praktisk sammansmälter med den teoretiska kunskapen, uppstår delad expertis. Den delade expertisen tillför en ny nivå av kunskap till vardag och till utvecklingsarbete. På så sätt garanteras bästa möjliga slutresultat.

En erfarenhetsexpert kan arbeta:

  • som föreläsare i skolor, vid seminarier, i arbetsgrupper och dylikt
  • som utvärderare av kvalitetsrekommendationer
  • som deltagare i planeringen och utvecklingen av olika serviceformer
  • med att leda kamratstödsgrupper eller olika samtalsgrupper
  • som arbetspar till en professionell yrkesutövare i olika sammanhang
  • som en tolk mellan kund och personal
  • som en stödperson

Beställa en erfarenhetsexpert!

Du kan beställa en erfarenhetsexpert genom att ta kontakt med:

Projektkoordinator Tiina Taipale, tfn. 050 471 9395

Mielles servicechef Camilla Kunnari, tfn. 050 364 4640

Är du inte helt säkert om erfarenhetsexperten är den rätta experten för uppdraget du erbjuder? Ta gärna kontakt – tillsammans kan vi diskutera mer om uppdragets innehåll och krav samt utreda om vi har en lämplig erfarenhetsexpert för det.

 

Vad kostar det?

Erfarenhetsexperterna får alltid ersättning för sina arbetsuppgifter samt reseersättning.

Vi följer lönerekommendationer enligt KoKoA rf.