Kortvarigt och intensivt boende med bedömning

ARVI (på finska: arvioiva asuminen) är en ny tjänst inom vår boendeservice. Målgruppen för ARVI utgörs av myndiga rehabiliteringsklienter inom mentalvården, som behöver kortvarig, intensiv rehabilitering, stöd i sitt eget boende och/eller bedömning av funktionsförmågan. Servicen kan även användas för att kartlägga och hitta lämpliga servicetjänster eller som stödåtgärd av intervalltyp.

Servicen ordnas i klientens hem och är alltid tidsbestämd, 1-6 månader. Recovery-återhämtningsmodellen utgör referensramen för all verksamhet.

Servicen omfattar:

  • en plan för förverkligande, som gjorts upp i samarbete med ovannämnda parter
  • en utredning av funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet med hjälp av TUVA-mätare för mentalvårdsklienter
  • rådgivning och handledning
  • stöd i självständigt boende
  • stöd för att skapa ett meningsfullt liv
  • en hälsoutredning

Tillsammans med klienten uppgörs därtill en skriftlig bedömning av klientens funktionsförmåga (vid start, en mellan- samt en slutbedömning), styrkor, stöd- och servicebehov.

Kontakt / ytterligare information

Servicechef Tiina Perälä, tfn. 050 356 2937