Gemenskap, aktiviteter och stöd för bättre psykisk hälsa

Vid Meijeri i Laihela kan du delta i aktiviteter som stärker ditt psykiska välbefinnande. Verksamheten är avsedd särskilt för personer i arbetsför ålder. I Meijeri får du ta del av kamratstöd, du har möjlighet att laga mat, delta i utflykter och olika former av gruppverksamhet. Här träffar du andra människor och kan fylla din dag med meningsfull sysselsättning. Dagverksamheten är social rehabilitering och man deltar genom beslut från socialtjänsten. Deltagande är kostnadsfritt.

Meijeri erbjuder:

  • gemenskap och månsidiga aktiviteter
  • ett sätt att förhindra ensamhet och förstärka dina resurser
  • kostnadsfria aktiviteter
  • stöd från andra i liknande situationer
  • stärkande av vardagliga färdigheter

 

Öppethållningstider:

må–to kl. 9–15

fre kl. 9–14

Kontaktuppgifter:

Laihelavägen 29, 66400 LAIHELA

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@miellery.fi

Ansvarig handledare

Maija Nyysti, 045 7877 3749

Handledare

Anna Nyrönen, 045 7877 3739

Servicechef

Camilla Kunnari, 050 364 4640