Stärk din sociala funktionsförmåga!

Verkstaden Komppis erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehabilitering i verkstadsform för vasabor i åldern 18–65. Verksamheten riktar sig till rehabiliteringsklienter inom mentalvården. I verksamheten ingår både individuell handledning och gruppaktiviteter, som ger deltagarna stöd i sin egen vardagshantering och erbjuder social samvaro samt aktiviteter som stöder och förstärker välmående.

Verkstadens vardag består av olika former av gruppverksamhet, kreativa aktiviteter och Green Care -verksamhet, som alla stöder rehabiliteringen. Därtill arrangerar vi olika föreläsningar kring teman som berör vårt liv och vårt välmående med hjälp av olika sakkunniga och erfarenhetsexperter. Verkstaden Komppis har två verksamhetspunkter: musikverkstaden finns på Handelsesplanaden och den övriga verksamheten på Kyrkoesplanaden.

För deltagande i aktiviteter betalas ingen ekonomisk ersättning. Som deltagare i social rehabilitering får du i stället socialt kapital och stöd för att komma vidare i livet. Verkstaden Komppis erbjuder dig en trygg miljö var du får umgås med andra, ta dig an ny kunskap och stöd i vardagen. Den sociala rehabiliteringen omfattar arbete med dina sociala färdigheter och din ansvarskänsla samt att stärka ditt självförtroende genom samvaro och olika aktiviteter.

Verkstad Komppis erbjuder:

  • flexibilitet
  • olika aktiviteter som stöder din rehabilitering, t. ex. Green Care, kreativa aktiviteter samt musikverkstad
  • möjlighet att hitta dina visioner och drömmar

Vi är också med i Kaikukortet.

Kontaktuppgifter

Kyrkoesplanaden 19–21, 65100 VASA

Musikverkstad

Handelsesplanaden 16 (innergården), 65100 VASA

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@miellery.fi

Ansvarig handledare

Anna-Lena Starck, 050 514 3246

Handledare

Emmi Karjanmaa, 044 747 5202

Marko Perälä, 050 521 9661

Pasi Kultalahti, 044 702 8809

Servicechef

Camilla Kunnari, p. 050 364 4640