Vi startar processen som för dig mot en god framtid och bättre liv

Verkstaden Spurtti är avsedd för unga personer (under 29 år) utanför studie- och arbetslivet och som behöver speciellt stöd före studier, arbetsliv eller andra tjänster. Verkstadsverksamheten bygger främst på gruppaktiviteter. Utöver detta får du individuell handledning och på basen av detta sammanställs en individuell handlingsplan för dig.

Verkstaden Spurttis syfte är att sätta i gång en process som för dig fram emot en god framtid och ett bättre liv. För någon kan det innebära studieplats, för en annan en väg ut i arbetslivet eller rehabilitering. Med Spurttis hjälp kan du stärka och upprätthålla dina kunskaper i livshantering, öka din motivation och aktivitet. Vi stöder också dig i planeringen av framtiden och i att ta kontrollen över ditt eget liv.

Vårt program som ändrar veckovis innehåller kreativa aktiviteter, övningar i hur du hanterar ditt liv, besök av experter, idrott, matlagning, verkstadsdagar – och ibland kopplar vi bara av med varandra. Vi söker den handlednings- eller stödformen som passar dig bäst. Tiden hos Spurtti är alltid individuell.

Vid Verkstaden Spurtti kan du:

  • bilda ett stödnätverk
  • hitta din egen väg
  • förstärka din självbild

Vi är också med i Kaikukortet.

Öppethållningstider:

må–to kl. 10–14 (gruppaktiviteter)

må–to kl. 9–10 och på fredagar kl. 9–13 (individuell handledning)

Kontaktuppgifter:

Kyrkoesplanaden 19-21, 65100 VASA

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@miellery.fi

Ansvarig handledare

Jinna Vilponen, 050 441 2742

Arbetstränare och individuell handledare

Anna Turja, 050 566 6612

Servicechef

Camilla Kunnari, 050 364 4640

 

 

Om du är intresserad att delta i Spurttis verksamhet

  • Non-stop ansökning
  • Du behöver ingen remiss eller diagnos
  • Ta direkt kontakt med Spurttis handledare