Bekanta dig med erfarenhetsexperter!

Detta är en plats dit uppgifter om erfarenhetsexperter samlas och som Mielle rf administrerar. Erfarenhetsexperterna som finns på listan är inte anställda av Mielle rf. De ansvarar enskilt för sin verksamhet och för de uppgifter om sig själva som finns här.

Intruktioner till uppdragsgivaren
Instruktioner för erfarenhetsexpert

Vad är en erfarenhetsexpert?

Josefin Ahlskog

svenska, engelska

 • Ätstörningar
 • Burnout/utmattning/stress
 • Depression
 • PTSD

Läs mer

Sonja Ahola

finska

 • ADHD
 • Mobbning
 • Mentala problem och/eller rusmedel
 • Ensamhet

Läs mer (på finska)

Marit Björkqvist

svenska, finska

 • Utmattning som förälder
 • Självkänsla problematik
 • Social fobi
 • Sömnlöshet

Läs mer

André Björkskog

svenska, finska, engelska

 • Cancer
 • Psykos
 • Självmordstankar
 • Skuld/skam

Läs mer

Martina Jutila

svenska

 • Paniksyndrom
 • Sexuellt utnyttjande
 • Våld i nära relationer
 • Depression

Läs mer

Ari Kurki

finska, svenska, engelska

 • bostadslöshet
 • rusmedel
 • fysiskt handikapp
 • arbetslöshet

Läs mer (på finska)

Pamela Lundberg

svenska

 • Avdelningsvård
 • Depression
 • Mentala problem
 • Personlighetsstörning

Läs mer

Isa Muotio

svenska, engelska,(finska)

 • Destruktivt beteende/självmordsförsök
 • Självkänsla problematik
 • Barn till förälder med psykisk ohälsa
 • Att förlora ett barn, dödföddhet

Läs mer

Staffan Portin

svenska, finska, (engelska)

 • Depression
 • Fibromyalgi
 • Kronisk smärta
 • Självmordstankar

Läs mer

Kim Selänniemi

svenska, engelska

 • Barn till förälder med psykisk ohälsa
 • Ensamhet
 • Medberoende
 • Mentala problem och/eller rusmedel

Läs mer

Isa-Maria Söderudd

finska, svenska, engelska

 • Depression
 • Psykos

Läs mer

Lina Ulfsdotter

svenska, engelska

 • Burnout/utmattning/stress
 • Sexuellt utnyttjande
 • Destruktiva relationer
 • Självskadebeteende

Läs mer

Tanja Westerlund

finska

 • Addiktion
 • Våld i nära relationer
 • Rusmedel
 • ADHD

Läs mer (på finska)