En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning och har egen erfarenhet av ohälsa och av att befinna sig i en besvärlig livssituation, av rehabilitering, samt av återhämtning.

Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg. Därför är det nödvändigt att personen i fråga har gått tillräckligt långt i sin egen rehabiliteringsprocess för att kunna delta i utbildningen.

Erfarenhetsexperten tillför mervärde med sin erfarenhetskunskap på olika tillställningar, möten, evenemang samt i olika kund- och patientsituationer. När erfarenhetskunskapen, som ju är praktisk sammansmälter med den teoretiska kunskapen, uppstår delad expertis. Den delade expertisen tillför en ny nivå av kunskap till vardag och till utvecklingsarbete. På så sätt garanteras bästa möjliga slutresultat.

En erfarenhetsexpert kan arbeta som:

  • föreläsare i skolor, vid seminarier, i arbetsgrupper och dylikt
  • utvärderare av kvalitetsrekommendationer
  • deltagare i planeringen och utvecklingen av olika serviceformer
  • med att leda kamratstödsgrupper eller olika samtalsgrupper
  • arbetspar till en professionell yrkesutövare i olika sammanhang
  • en tolk mellan kund och personal
  • en stödperson