Genom att bli medlem i Mielle rf stöder du vår verksamhet och vårt arbete för ökat psykiskt välbefinnande

Då har du också själv möjlighet att påverka mentalvårdstjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Föreningens medlemmar sammanträder två gånger i året (vår- och höstmöte). Kallelsen till mötena skickas separat. Vid mötena har du även möjlighet att berätta om du är intresserad av att delta i styrelsens verksamhet.

Medlemsavgiften är 10 €/år.

Om du vill bli medlem, meddela vår förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@miellery.fi / 050 308 1485).