Kamratstöd och aktiviteter som stöder psykisk välbefinnande

Vid Mahis kan du delta i aktiviteter som stärker ditt psykiska välbefinnande genom kamratstöd och gruppaktiviteter. Du väljer själv vad du deltar i – gruppverksamheten, evenemang och utflykter eller om du bara vill besöka oss för en kopp kaffe och för att läsa dagens tidning. Du kan läsa mera om gruppverksamheten nere på sidan.

Att bli medlem är frivilligt och kostnadsfritt. Du behöver ingen remiss för att delta i verksamheten.

Vi informerar om vår verksamhet och aktuella händelser i social media (Instagram och Facebook).

Frukost och lunch:

Hos oss kan du också äta förmånligt: frukost serveras kl. 8.15–10.00 och lunch kl. 11.00. Om du vill ha lunch med oss, låt oss veta senast kl. 10.00. Om du hjälper till med husets underhåll, kostar lunchen 4 € (utan uppgift 6 €). Vänligen observera, att Mahis frukost och lunch är avsedda enbart för personer som deltar i våra verksamhet.

Mahis erbjuder:

  • frivilliga och kostnadsfria aktiviteter
  • social interaktion och kamratstöd
  • meningsfull sysselsättning

Verksamheten finansieras av Vasa stad och STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).

Öppethållningstider:

måndag och torsdag kl. 8.15–15.00

tisdag kl. 8.15-13.30

onsdag kl. 8.15-18.00*

fredag kl. 8.15–14.00

OBS! På sommaren 2.5.-25.8.2023 stänger vi kl 15.00 på onsdagar.

Kontaktuppgifter:

Västra Kaserntorget 6 (före detta Officers klubb), 65100 VASA

mahis@miellery.fi

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@miellery.fi

Ansvarig handledare

Laura Koukkula, 046 922 4084

Handledare

Anne Ellilä, 050 414 2249
Christian Talvitie, 044 493 8548
Virpi Tiainen, 050 471 9628

Kökshandledare

Sanna Ström, 050 471 9406

Kassa och anmälningar till lunchen:
050 441 8380

Servicechef

Camilla Kunnari, 050 364 4640

 

Mahis helheter

Livskunskap

Helheten fokuserar på kunskaper man behöver varje dag och den passar bra för social rehabilitering med låg tröskel. Med hjälp av föreläsningar och konkret, praktisk verksamhet, får du lära dig mera om frågor som berör vardagshantering, öva dig i att jobba i grupp, uppleva gemenskap och att lyckas tillsammans.

Kreativitet

Helhetens syfte är att stödja kreativiteten, främja deltagarnas uttrycksförmåga samt stödja det psykiska välbefinnandet i en trygg och stöttande miljö.

Motion

Helheten innehåller gamla favoriter samt helt nya grupper. Syftet med verksamheten är att ge stöd och sporra till mera motion för alla.

Kraft via kamratstöd

Helheten består av olika självhjälpsgrupper, diskussionsgrupper, föreläsningar och kamratdiskussioner. I helheten utnyttjas erfarenhetskunskap och kamratstöd, vilka kan ha stor betydelse vid rehabiliteringen.