Hur är det på Mahis?

Kamratstöd och aktiviteter som stöder psykisk välbefinnande

Vid Mahis kan du delta i aktiviteter som stärker ditt psykiska välbefinnande genom kamratstöd och gruppaktiviteter. Du väljer själv vad du deltar i – gruppverksamheten, evenemang och utflykter eller om du bara vill besöka oss för en kopp kaffe och för att läsa dagens tidning.

Att bli medlem är frivilligt och kostnadsfritt. Du behöver ingen remiss för att delta i verksamheten.

Mahis erbjuder:

  • frivilliga och kostnadsfria aktiviteter
  • social interaktion och kamratstöd
  • meningsfull sysselsättning

Frukost och lunch:

Hos oss kan du också äta förmånligt: frukost serveras kl. 8.15–10.00 och lunch kl. 11.00. Om du vill ha lunch med oss, låt oss veta senast kl. 10.00 (tel. 050 441 8380). Vänligen observera, att Mahis måltider är avsedda för personer som deltar i våra verksamhet.

Verksamheten finansieras av Vasa stad, Österbottens välfärdsområde och STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).

Öppethållningstider:

måndag och torsdag kl. 8.15–15.00

tisdag kl. 8.15-14.00

onsdag kl. 8.15-15.00

fredag kl. 8.15–14.00

 

Kontaktuppgifter:

Västra Kaserntorget 6 (före detta Officers klubb), 65100 VASA

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@miellery.fi

 

Ansvarig handledare

 

 

 

 

 

 

Anna-Leena Kontiainen
tel. 046 922 4084
anna-leena.kontiainen@miellery.fi

 

Handledare

Anne Ellilä, 050 414 2249
Matias Siltamäki, 050 471 9628

Kökshandledare

Sanna Ström, 050 471 9406

Kassa och anmälningar till lunchen:
050 441 8380

Servicechef

Camilla Kunnari, 050 364 4640

 

Mahis helheter

Livskunskap

Helheten fokuserar på kunskaper man behöver varje dag och den passar bra för social rehabilitering med låg tröskel. Med hjälp av föreläsningar och konkret, praktisk verksamhet, får du lära dig mera om frågor som berör vardagshantering, öva dig i att jobba i grupp, uppleva gemenskap och att lyckas tillsammans.

Kreativitet

Helhetens syfte är att stödja kreativiteten, främja deltagarnas uttrycksförmåga samt stödja det psykiska välbefinnandet i en trygg och stöttande miljö.

Motion

Helheten innehåller gamla favoriter samt helt nya grupper. Syftet med verksamheten är att ge stöd och sporra till mera motion för alla.

Kraft via kamratstöd

Helheten består av olika självhjälpsgrupper, diskussionsgrupper, föreläsningar och kamratdiskussioner. I helheten utnyttjas erfarenhetskunskap och kamratstöd, vilka kan ha stor betydelse vid rehabiliteringen.