Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen on vuoden 2020 alussa alkanut kolmivuotinen hanke. Tavoitteena on ollut luoda Pohjanmaan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Koulutusta, mentorointia ja edunvalvontaa

ÄK-hanke (2020-22) on toiminut kokemusasiantuntijoiden kouluttajana, mentorina ja edunvalvojana sekä kokemusasiantuntijuuden asiantuntijana Pohjanmaan alueella.

Hankkeen aikana on järjestetty kolme KAT-peruskoulutusta, yksi KAT-jatkokoulutus sekä Jaettu asiantuntijuus -verkkokoulutukset alueen sote-ammattilaisille. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa on järjestetty kaikille avoimia tapahtumia.

Yhteistyötä on tehty Vaasan kaupungin, Mustasaaren kunnan, Laihian kunnan, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän, Sonet BOTNIAn, VAMKin, Yrkeshögskolan Novian, Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n sekä Psykosociala förbundet rf:n kanssa.

Hanketta on voinut seurata sen omissa somekanavissa Facebookissa ja Instagramissa sekä tällä verkkosivustolla. Tiedotusta hankkeesta on tehty myös erillisellä uutiskirjeellä.

Yhteyshenkilö:

Hankekoordinaattori Tiina Taipale, Mielle ry, p. 050 471 9395

Dokumentit ja mallinnukset:

 

Tutustu hankkeen blogikirjoituksiin

Mikä on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta. Kokemusasiantuntija ei ole asiakkaan tai potilaan roolissa, vaan kokemusasiantuntijan roolissa.

Koulutuksessa kokemuksesta muodostuu työkalu. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus onkin onnistuneen toiminnan tae. Hyvä koulutus antaa laajasti valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tämän vuoksi koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumista.

 

Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin, kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja potilastilanteisiin lisäarvoa kokemustiedolla. Kirjatiedon ja kokemustiedon yhdistyessä syntyy jaettua asiantuntijuutta. Jaettu asiantuntijuus tuo arkeen ja kehittämistyöhön uuden tason, joka takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kokemusasiantuntija voi työskennellä:

  • Luennoitsijana kouluissa, seminaareissa, kokouksissa yms.
  • Laatusuositusten arvioijana tai auditoijana
  • Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä
  • Vertaistukiryhmän ohjaajana tai vertaiskeskustelijana
  • Ammattilaisen työparina erilaisissa ryhmissä ja koulutuksissa
  • Tulkkina asiakkaan ja henkilökunnan välillä
  • Tukihenkilönä