Kaksi naista keskustelee kahvikupin äärellä

Terveyttä ja hyvinvointia ei ole ilman mielenterveyttä

Tulevana viikonloppuna, 9.-10. lokakuuta, vietetään maailman mielenterveyspäivää sekä mielenterveysomaisten päivää. Teemapäivien tarkoituksena on muun muassa korostaa psyykkisen hyvinvoinnin merkitystä sekä mielenterveyttä edistävien toimien tärkeyttä. Lisäksi tavoitteena on mielenterveysomaisten aseman ja roolin parempi tunnistaminen.

Kun jotkut asiat, tunteet tai ajatukset uhkaavat ihmisen henkistä hyvinvointia, tulee omaisten ja läheisten tuki ihmisen avuksi. Samalla omaisten ja läheisten itse kokema huoli kasvaa. Tämä on se käännekohta, jossa eri tahojen ja toimijoiden tulisi paremmin ymmärtää omaisten suuri henkisen tuen tarve.

Tavallisen suomalaisen perheen arkeen voi sisältyä vanhempien tai lasten pahoinvointia. Onkin hankalaa tietää, milloin nämä tuntemukset liittyvät elämän erilaisiin kehitystehtäviin tai kriiseihin. Psyykkinen hätä on aina henkilökohtainen kokemus, eikä sitä tarvitse mittailla tai vertailla muiden kanssa. Riittää, kun joku yrittää ymmärtää ja auttaa.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) laadukas toiminta omalta osaltaan edistää yhdistyksen asiakkaiden / jäsenten ja heidän omaistensa psyykkistä hyvinvointia ja toisaalta ehkäisee pahoinvointia, huonoa oloa. Omaisella on yksi huoli vähemmän, kun läheinen on saanut turvapaikan esimerkiksi tehostettua asumispalvelua tarjoavasta Jansson-kodista tai järkevää tekemistä päivätoimintaa tarjoavasta jäsenyhteisötalo Mahiksesta.

PSPY:n monipuolinen toiminta ja Recovery-toipumisorientaation periaatteet luovat hyvät edellytykset maailman mielenterveyspäivän tarkoitukselle. Tämä takaa sen, että jäsenet saavat mahdollisuuden toimia myös omien mieltymysten parissa, kuten musiikin, IT-asioiden tai vaikka käsitöiden. Mutta merkityksellistä on ennen kaikkea yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen. Nämä mielenterveyttä edistävät toimet parantavat samalla ihmisen kokonaisterveyttä.

Viimeistään nyt, koronapandemian aikana, olisi syytä ymmärtää, että ei ole terveyttä tai hyvinvointia ilman mielenterveyttä.

Oikein hyvää mielenterveyspäivää!

Jarkko Pirttiperä

PSPY:n hallituksen jäsen
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän johtaja

Lisää samasta aiheesta