Sinun ei tarvitse kulkea yksin

Yhteys muihin tukee toipumista. Muista, että tarvitset toipumismatkalle myös matkakumppaneita! Ne voivat olla sinua auttavia ammattilaisia, omia läheisiäsi, ystäviäsi ja vertaisia.

Mikään opas yksinään ei pysty antamaan riittäviä ja kattavia ohjeita tai vastauksia sinun elämäsi haasteisiin, koska sinun elämäsi ja tilanteesi on ainutlaatuinen. Voit löytää keinoja oman elämäsi vahvistamiseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Psyykkisen sairauden aiheuttamat seuraukset ovat usein niin raskaita ja lannistavia, että tueksi tarvitaan ammattilaisia ja muita ihmisiä. On helpottavaa pohtia haastavia asioita ihmisten kanssa, joilla on voimavaroja ja ammatillista osaamista mielenterveyden haasteiden kohtaamiseen.

Myös vertaistukikeskustelut voivat tuoda uusia näkökulmia ja helpotusta omaan tilanteeseen, kun huomaa, että ei olekaan aivan yksin kokemustensa kanssa. Läheisten ja ystävien kanssa voi tehdä mieluisia asioita ja viettää yhdessä mukavaa vapaa-aikaa, mikä on tärkeää mielen hyvinvoinnille.

Katso: Nordling, Esa (2023: 160). Toipumisorientaatio mielenterveystyössä.

Tarvitsemme toisia ihmisiä

Joskus sairaus voi viedä meidät syvään yksinäisyyteen. Kun ihmissuhteet ovat olleet erityisen kipeitä ja haavoittavia, voimme ajatella, että tarvitsemme ympärillemme kovan kuoren, joka suojelee meitä muilta ihmisiltä. Voimme vetäytyä kuoreemme ja ajatella, että pärjäämme parhaiten yksin.

Ihminen ei ole kuitenkaan tarkoitettu yksinäisyyteen. Tarvitsemme yhteyttä ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa rakennamme samalla itseämme ja omaa minuuttamme.

On täysin sallittua sairastaa, olla heikko ja tarvitseva. Silloin pitää tukeutua muihin ja hakea apua omaan vointiin. Yksin ei tarvitse jäädä.

Ystävämme ja läheisemme voivat kuitenkin väsyä meihin, jos käännymme heidän puoleensa vain silloin, kun tarvitsemme heitä. Ihmissuhteissa kannattaa muistaa vastavuoroisuus. Huomaa, että kaikilla ihmisillä on vaikeita tilanteita ja hankaluuksia, vaikka ne eivät aina näy päällepäin. Jokaisella on omat kamppailunsa. Joku voi tarvita sinunkin olkapäätäsi.

Kun vointisi on parempi, muista ja huomaa, mitä olet saanut ympärillä olevilta ihmisiltä. Kiitä heitä tuesta. Kerro, kuinka merkityksellistä sinulle on ollut, kun he ovat kuunnelleet sinua ja olleet tukenasi.