Du behöver inte gå ensam

Kom ihåg att du också behöver sällskap på din resa mot återhämtning! Resesällskapet kan vara yrkesutbildade experter som hjälper dig, dina egna nära och kära, vänner och personer i samma situation.

Ingen guide kan ensam ge tillräcklig och heltäckande vägledning eller svar på utmaningarna i ditt liv, eftersom ditt liv och din situation är unik. Du kan hitta metoder för att stärka ditt eget liv genom att umgås med andra människor.

Ibland behöver man även utbildade experter och andra människor som stöd och hjälp på vägen. Det underlättar att få diskutera utmanande frågor med personer som har resurser och yrkeskompetens för att möta utmaningar med den psykiska hälsan.

Kamratstödssamtal kan också ge nya perspektiv och lindring i ens egen situation när man inser att man inte är helt ensam om sina erfarenheter. Med sina nära och kära och vänner kan man göra saker man tycker om, umgås och ha det trevligt tillsammans på fritiden, vilket är viktigt för det psykiska välbefinnandet.

Se: Nordling, Esa (2023, 160). Toipumisorientaatio mielenterveystyössä.

Vi behöver andra människor 

Ibland kan sjukdomen föra oss in i djup ensamhet. När vi varit med om väldigt smärtsamma och sårande relationer, kan vi tro att vi behöver ett hårt skal runt oss som skyddar oss mot andra människor. Vi kan dra oss tillbaka in i vårt skal och tänka att vi klarar oss bäst på egen hand. 

Men människan är inte ämnad att vara ensam. Vi behöver ett sammanhang och interaktion med andra människor. I samspelet med andra bygger vi samtidigt upp oss själva och det egna jaget.  

Det är fullt tillåtet att vara sjuk, svag och behövande. Då behöver man få stöd av andra och söka hjälp för sitt eget mående. Ensam behöver man inte vara.  

Men våra vänner och nära och kära kan ändå tröttna på oss, om vi bara vänder oss till dem när vi behöver dem. Man bör komma ihåg att relationer ska vara ömsesidiga. Tänk på att alla människor råkar ut för svåra situationer och problem, även om de inte alltid syns utanpå. Alla har sina egna fajter. Någon annan kan behöva din axel också. 

När du mår bättre, kom ihåg och uppmärksamma vad du har fått av människorna runt omkring dig. Tacka dem för deras stöd. Berätta för dem hur betydelsefullt det har varit för dig att de har lyssnat på dig och funnits där och stöttat dig.