Fortsätt drömma!

Vad önskar du dig av framtiden? Vilken är din största dröm? Vad gör dig lycklig?

Du har rätt att drömma och sträva efter det som är meningsfullt för dig. Psykiska utmaningar är ingen anledning att sluta drömma.

Drömmarna är bränslet som får oss att sätta upp mål i livet och sträva framåt. Om en människa berövas sina drömmar, berövas hen samtidigt en stor del av meningen med livet.

Om ditt mål är att en dag bestiga världens högsta berg Mount Everest, fundera då på vilka de första stegen är som du behöver ta. Du kanske behöver förbättra din kondition, spara pengar till utrustning och biljetter eller träna klättring. Allt du gör tar dig närmare drömmen så att den blir verklighet.

Dela upp din dröm i mindre delmål och ta precis så små steg framåt som behövs.

Vi behöver drömmar. Även drömmar som inte uppfylls kan ge upphov till fantastiska berättelser om framsteg och vägar i livet.

Ingen har heller rätt att ogiltigförklara eller krossa dina drömmar. Håll fast vid dina drömmar, det har du rätt till!

Osäkerhet är en del av livet 

Vi kan aldrig känna oss helt säkra inför framtiden. Det kan hända något som är bra eller det kan hända något som är dåligt. Återhämtningen kan gå bra eller så kan det komma svårare sjukdomsskeden. Inte heller experterna är allvetande. 

President Mauno Koivisto (f. 1923 – d. 2017) sade: ”Om vi inte med säkerhet vet hur det kommer att gå, kan vi anta att allt går bra”. 

Det är varken dumt eller naivt att tro att saker och ting alltid löser sig på bästa sätt. Det är mer troligt att saker och ting går bra när vi tror att det ska göra det. Varför är det så? 

Våra föreställningar styr vårt handlande. Om vi tror att något ska gå dåligt, blir vi handlingsförlamade, stannar kvar på samma ställe och försöker inte ens gå vidare. Om vi däremot tror att något ska gå bra, så beter vi oss och gör saker därefter. Vi går framåt. Därför lönar det sig alltid att anta att livet blir bra i slutändan, även om det inte skulle verka så just idag.