Sjukdomen och jag är två olika saker 

Det kan finnas perioder då sjukdomen upptar en stor del av livet och påverkar allt. Den kan ta mycket kraft, kräva en tid på sjukhus och behandling samt stöd från andra människor. 

Det är lätt att tänka att psykiska sjukdomar är annorlunda än kroppsliga sjukdomar som påverkar det fysiska, även om båda kan behandlas med mediciner och olika rehabiliterande åtgärder och övningar. 

Psyket kan vårdas och rehabiliteras på många olika sätt. Att ta hand om sitt psykiska välbefinnande är precis lika viktigt som att ta hand om sin fysiska kondition. 

Men allt kan vi inte påverka. Ett fysiskt handikapp kan till exempel vara medfött eller vara en följd av en olycka. På samma sätt kan en psykisk utmaning utlösas av en tråkig händelse i livet. Vi kan ha ärftliga, genetiska faktorer som utsätter oss för en större risk att insjukna, och det kan vi ingenting åt. 

Du behöver inte känna skuld eller skam över din sjukdom. Vem som helst av oss kan bli sjuk. Du är inte din sjukdom. Du är du och du är så mycket mer än bara sjukdomen. 

Återhämtning och tillfrisknande 

Har du tänkt på vad det är för skillnad mellan återhämtning och tillfrisknande? 

Det är kanske lättast att tänka på tillfrisknandet med hjälp av en vanlig förkylning. Jag kan säga att jag har blivit frisk från en förkylning när jag inte längre har feber, näsan inte längre rinner och jag inte känner mig igentäppt. Ingenting påminner mig längre om sjukdomen och jag har inga symtom. 

Återhämtning är dock en annan typ av process än tillfrisknande. Sviterna efter en förkylning kan vara långvariga, även om man tillfrisknat från själva sjukdomen. Efter en långvarig förkylning kan det ta veckor innan man får upp sin fysiska kondition till samma nivå som före förkylningen. Att återhämta sig från en förkylning kan ta längre tid än att bli frisk från symtomen i sig. 

När det gäller psykiska utmaningar kan sjukdomen slå följe med dig under en mycket lång tid eller för resten av ditt liv. Måendet kan variera och gå i vågor. Ibland har man en bättre period och ibland en sämre. 

Oavsett hur varaktig sjukdomen är eller om symtomen går i vågor, är det alltid möjligt att återhämta sig. Att återhämta sig innebär att man lär sig att hantera och klara av sjukdomen så att det är möjligt att samtidigt leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv. 

Den som är sjuk observerar symtom, försämrad funktionsförmåga och sjukdomstecken hos sig själv. Den som återhämtar sig fokuserar i stället på sina egna resurser, styrkor och på att öka funktionsförmågan. Den som är sjuk upplever mer hot och oro i fråga om sjukdomen än den som återhämtar sig, som inriktar sig på hopp och möjligheter. 

Hur tänker du om dig själv? Ser du dig själv i första hand som en sjuk person eller som en person som  återhämtar sig?