Puhekuplassa lukee teksti: Vaikutamme

Mielle ry:lle uusia vaikuttamisen paikkoja

Mielle ry:n johtoa on nimitetty luottamustehtäviin Kuluttajaliittoon sekä USM rf:ään.

Miellen toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala on nimitetty Kuluttajaliiton valtakunnallisen sote-työryhmän jäseneksi. Työryhmä toimii neuvoa-antavana tahona Kuluttajaliiton sote-teemoihin keskittyvässä vaikuttamistyössä ja muun muassa potilas- ja asiakaspoliittisen ohjelman valmistelutyössä. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on Suomen ainoa yleinen ja kaikille avoin kuluttajien ja julkisten palveluiden käyttäjien edunvalvonta-, koulutus- ja neuvontajärjestö.

Lisäksi Miellen sosiaalisen kuntoutuksen palvelujohtaja Frida Nylund on nimitetty Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård USM r.f:n hallitukseen. USM tukee ja kehittää ruotsinkielistä päihdehuoltoa Suomessa. Yhdistys on itsenäinen ja voittoa tavoittelematon, eikä ole sidoksissa mihinkään laitokseen tai kuntaan. Yhdistys parantaa tietoisuutta ja osaamista päihdehuollon ja riippuvuussairauksien liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa erilaisia tukipalveluja päihderiippuvaisille ja heidän omaisilleen.

Mielle ry:n hallinnon muut jäsenyydet vuonna 2022:

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän yksityisten palveluntuottajien yhteistyöryhmä (Johanna Yliviitala)​

Pohjanmaan järjestöt sotessa -ryhmä (Johanna Yliviitala)​ ​

Finfami Pohjanmaan hallitus (varsinainen jäsen Sinikka Blomqvist, varajäsen Raija Kujanpää)​

Lisää samasta aiheesta