Nainen seisoo ulkona sateenvarjoa pidellen

Oppia ikä kaikki – Jinna kouluttautui aikuisiällä uuteen ammattiin

”Monesta innostuva kehittäjäluonne, joka tykkää oppia uutta.” Näin itseään kuvailee Jinna Vilponen, Työpaja Spurtin toimintavastaava.

Jinna on erinomainen esimerkki elinikäisestä oppimisesta sekä siitä, miten oma-aloitteisuus ja rohkeus voivat avata kokonaan uusia uramahdollisuuksia.

Jinnan työ nuorille suunnatun työpajan valmentajana on ryhmän ohjausta eri teemojen, kuten luovuuden, liikunnan tai arjen hallinnan kautta. Työpaja Spurtin tavoitteena on käynnistää nuoren elämässä prosessi, joka johtaa kohti parempaa tulevaisuutta – opiskelu- tai työpaikkaa.

Koska työpajan toiminta perustuu pitkälti sosiaaliseen kuntoutukseen, ohjauksessa keskitytään paljon työpajalaisten ryhmädynamiikkaan ja ryhmäytymisen hoitamiseen sekä nuorten sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Työ on monipuolista, ja sitä tehdään myös omalla persoonalla.

– Pidän nuorten kanssa työskentelystä. Heidän kohdallaan vaikuttamis- ja auttamismahdollisuudet ovat usein paremmat kuin vanhemmilla. Nuoret ovat hauskoja, hyvin avoimia ja pyyteettömiä, vaikka taustalla on haasteita, Jinna toteaa työstään.

Alan vaihto aikuisiällä

Ihmisläheinen asiakastyö oli Jinnalle tuttua jo aiemmalta työuraltaan, kun hän työskenteli vaatetuksen ja muodin alalla. Hän oli kouluttautunut artesaaniksi ja opiskellut neljä vuotta vaatetussuunnittelua ja -markkinointia.

Vaatekauppaketjun asiakastyössä Jinna kuitenkin havaitsi, että häntä kiinnosti ihmisten syvällisempi kohtaaminen. Havainto johti siihen, että Jinna päätyi lopulta vaihtamaan alaa ja kouluttautui nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi sekä työvalmentajaksi.

Uuteen ammattiin valmistuttuaan Jinna työskenteli pitkään nuorten Startti-valmennuksessa luovien toimintojen ohjaajana.

– Näin noiden vuosien aikana, että nuorten työpajatoiminnalle ja valmennukselle oli suuri tarve, ja että nuoret todella hyötyivät saamastaan tuesta.

Kun Mielle myöhemmin rekrytoi ohjaajaa vetämään kokonaan uutta nuorten työpajatoimintaa, Jinna haki paikkaa ja tuli valituksi. Työpaja Spurtti aloitti toimintansa kesällä 2017.

Oma aktiivisuus kannattaa

Into oppia uutta on säilynyt Jinnalla tutkintojen suorittamisen jälkeenkin. Hän on osallistunut kursseille ja koulutuksiin silloin, kun on huomannut, että tarvitsisi työssään jotain tiettyä osaamista. Viimeisimmät kurssit ovat käsitelleet muun muassa digitaalisuutta etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa, mielenterveyttä voimavarana sekä jännittäjäryhmän ohjaamista.

Jinnan yksinkertainen vinkki oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen onkin oma-aloitteisuus.

– Nykyään verkon kautta opiskelu on todella helppoa, ja koulutuksia löytyy joka lähtöön. Kannattaa kysellä vaikka työkavereilta, jos he tietäisivät hyviä koulutuksia. Monestihan ei tiedä tarvitsevansa jotain ennen kuin kuulee siitä. Tai sitten voi etsiä ihan vain hakusanoilla netistä.

Miellellä suhtaudutaan myönteisesti ja kannustavasti henkilöstön kouluttautumiseen. Työn ohella tapahtuvaa pitkäkestoistakin kouluttautumista tuetaan silloin, kun koulutuksesta saavutettava hyöty katsotaan merkittäväksi.

Verkostoja ja uutta intoa omaan työhön

Ajatus opiskelusta työn ohella saattaa kuulostaa työläältä, mutta Jinnan mukaan koulutuksista saa aina uutta intoa ja raikkaita ajatuksia omaan työhön.

– Parasta koulutuksissa on se ajatusten vaihto, mitä osallistujien kesken tapahtuu. Samalla syntyy uusia ideoita ja tietenkin myös arvokkaita ammatillisia verkostoja.

Jinnan mukaan opiskelu aikuisiällä saattaa aluksi tuntua haastavalta, jos edellisistä opinnoista on aikaa. Kun jutun juonesta sitten saa kiinni, on opiskelussa ihan eri meininki kuin nuorempana.

Lisää samasta aiheesta