Keraamisia naamioita hyllyllä

Toipumisorientaatio viitoittaa toipumisen polkua

Recovery-toipumisorientaatio on ollut mielenterveystyömme ydin jo vuosia. Toimimme asiakkaan rinnalla toipumisen polulla tukien häntä mielekkään elämän löytämisessä sairaudesta huolimatta.

Mutta mitä kaikkea toipumisorientaatio oikeastaan on? Miten se näkyy meidän mielenterveystyössämme ja miten itse tulin siitä tietoiseksi?

Mielenterveystyömme Miellessä pohjautuu Recovery -toipumisorientaation suuntaukseen, jossa painottuvat asiakkaan osallisuus, päätäntävalta, voimavarat, elämän merkityksellisyys, kohtaaminen sekä toivon ylläpitäminen. Ajattelemme, että kuntoutuja voi elää mielekästä elämää huolimatta samanaikaisesta mielenterveyden haasteesta. Toipumisorientaatio haastaa myös työntekijät asiakkaan tasavertaiseen kohtaamiseen. Näiden arvojen ja periaatteiden mukaan myös minä haluan tehdä työtäni Miellessä – olenhan tässä viihtynyt jo kahdeksantoista antoisaa vuotta.

Recovery-toipumisorientaatio on vähitellen tiedon lisääntyessä saanut jalansijaa suomalaisessa mielenterveystyössä. Toipumisorientaation uranuurtaja Suomessa on mm. Esa Nordling, joka toimii nykyisin THL:n mielenterveyden edistämisen asiantuntijana. Jo vuosia sitten ollessani eräällä Nordlingin luennolla , puki hän sanoiksi sen, mitä olin itsekin ajatellut siitä, miten toipumista tulisi parhaiten tukea. Asiakkaan rinnalla kulkeminen ja tasavertainen kohtaaminen, jossa asiakas asettaa päämääränsä itse. Näin toipumisorientaation ajatuksen vahvistuttua pystyi sitä jakamaan myös muille oman työn kautta. Nykyisin toipumisorientaatio on juurtunut kaikkiin Miellen toimintoihin ohjaamaan kuntoutustyötä.

Meille tärkeintä on asiakas sekä se, miten hän haluaa ja toivoo elämäänsä elävän.

Miten toipumisorientaatio sitten eroaa perinteisestä mielenterveystyöstä? Perinteisesti mielenterveystyössä on ajateltu, että vasta oireiden parantumisen jälkeen voidaan aloittaa pohtimaan sopivaa suuntaa kuntoutujan elämälle. Mielenterveyden häiriöt voivat kuitenkin olla pitkäaikaisia ja oireiden esiintymisessä voi olla aaltoliikettä. Tämän ei kuitenkaan tulisi olla esteenä elämässä mielekkäiden asioiden etsimiseen ja toteuttamiseen. Toipumisorientaation mukaisesti me keskitymme siihen, että asiakas voi elää hyvää, toiveidensa mukaista elämää sairaudestaan ja oireistaan huolimatta. Yhdessä asiakkaan kanssa rakennetaan merkityksellistä elämää emmekä lukkiudu diagnooseihin.

Recovery isn´t waiting for the storm to pass, It`s learning to dance in the rain. (i.roc)

Työ toipumisorientaation jalkauttamiseksi yleiseksi toimintamalliksi laajemmin koko Pohjanmaan alueelle on vielä kesken. Kehittämistyö kuitenkin kannattaa, koska uskon näin saavuttavamme parhaat tulokset mielenterveyden haasteista toipumisessa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Hyvänä esimerkkinä toipumisorientaation positiivisista vaikutuksista ovat Miellen asumispalveluyksiköiden toipujien palautteet. Niistä käy ilmi, miten asiakkaamme ovat kokeneet toipumisen polulla kulkemisen yhdessä henkilökunnan kanssa:

”On saanut omalla tyylillä tehdä asioita, ja mun toiveita on kuultu”
”Jokaiselle mahdollisuus päästä elämässä eteenpäin”,
”Vapaus tehdä niitä asioita, mitä haluaa ja mihin pystyy”.
”On tullut tunne siihen suuntaa, että siivet voisi kantaa”.

(asiakaspalautteita, Miellen asumispalvelut)

Toivon lisääminen ja ylläpitäminen on toipumisen polulla tärkeässä roolissa. Toivo siitä, että haastavista ja vaikeista tilanteista voi toipua ja löytää mielekkyyttä elämään. Meidän tulisi käyttää kaikki energia voimavarojen vahvistamiseen sen sijaan, että keskittyisimme vain siihen, minkä koetaan olevan rikki. Toipuminen on matka, jossa olemme asiakkaidemme kanssa yhdessä. Muutosta tapahtuu myös meissä työntekijöissä. Matkan pituutta emme voi tietää, mutta me autamme toipujaa tekemään matkasta hänelle itselleen mahdollisimman mielekkään.

Haluan vielä lopuksi jakaa yhden lainatun toipumisorientaation ydintä mielestäni hyvin kuvaavan ajatuksen:

Toipumisen perässä on turha juosta,
sitä tapahtuu mielekkäästi yhdessä toimimalla!
(H.Hyvönen, Lilinkotisäätiö)

Tiina Perälä
Palvelujohtaja, asumispalvelut
Mielle ry

Lisää samasta aiheesta