Kaksi naista istuu vierekkäin kuistin portailla

Tuura-valmennuksella satsataan henkilöstön hyvinvointiin

Mielle ry:ssä järjestettiin kesäkuussa ensimmäinen Tuura-valmennus Laura Koukkulan ja Tuija Korkia-Ahon vetämänä. Valmennuksella halutaan pitää huolta Miellen oman henkilöstön mielen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Tuura (Työuran uurtaja) on Työterveyslaitoksen kehittämä vertaisryhmämenetelmä, jolla pyritään ennaltaehkäisemään mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyttä. Kun Miellessä tarjottiin mahdollisuutta kouluttautua talon sisäiseksi Tuura-valmentajaksi, Mahiksen toimintavastaava Laura Koukkula ja Kalliokodin ohjaaja Tuija Korkia-Aho eivät kaivanneet harkinta-aikaa.

– Olin ihan super-innostunut, koska työhyvinvointi on itselleni niin tärkeä asia. Ajattelin, että olisi hienoa, jos pystyisin auttamaan muita ja vaikuttamaan siihen, ettei kukaan joutuisi jäämään pitkälle sairaslomalle, Tuija kertoo motiiveistaan lähteä kouluttautumaan.

Onneksi Laura oli ihan yhtä innostunut, ja naiset löysivät heti koulutuksen jälkeen yhteisen sävelen valmentajaparina. Heidän kesäkuussa pitämäänsä ensimmäiseen valmennukseen lähti mukaan mielleläisiä eri yksiköistä.

Vertaistuesta voimaa ja uusia näkökulmia

Tuura-valmennuksen vaikuttavuus perustuu pitkälti vertaistukeen. Valmennusryhmässä keskustellaan paljon, ja moni kokee ahaa-elämyksen tajutessaan, ettei ole yksin omien ajatustensa kanssa. Palaute on Tuijan ja Lauran mukaan ollut positiivista, ja ensi syksynä olisi tarkoitus järjestää vielä toinenkin valmennus.

– Valmennukseen osallistujat ovat kiitelleet mahdollisuutta pysähtyä pohtimaan näitä asioita työajalla, toteavat Tuija ja Laura yhdessä.

Mutta tarvitsevatko mielen hyvinvoinnin asiantuntijat muka tukea omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen?

– Työmme on luonteeltaan hyvin sosiaalista, ja annamme paljon itsestämme. Tällöin on tärkeää löytää oikeanlainen työn ja vapaa-ajan tasapaino ja ne itselle sopivat palautumiskeinot, kertoo Laura.

Valmennus kehittää myös valmiuksia kohdata työelämän muutoksia, joilta kukaan ei voi välttyä.

– Monesti ihmisten ensimmäisen ajatus ja reaktio muutokseen on kielteinen, mutta valmennuksessa harjoittelemme näkökulman vaihtamisen taitoa – voisiko muutokseen suhtautua toisella tavalla? Yleensä muutoksista seuraa myös jotain hyvää, jos asiaa tarkastelee vähän eri näkökulmasta, Laura valottaa.

Työkaluja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Tuura-valmennuksessa ei tarjota valmiita vastauksia, vaan pikemminkin työkaluja, joilla jokainen pystyy löytämään itse keinoja luovia työuran erilaisissa haasteissa. Tarkoitus on nimenomaan ennaltaehkäistä mahdollisten ongelmien syntymistä. Tuija kertoo käytännön esimerkin.

– Vaikkapa kyky osata pyytää apua ja tunnistaa oman jaksamisensa rajat ovat tärkeitä taitoja, joilla omaan työkykyyn voi vaikuttaa positiivisesti. Pitää uskaltaa ottaa asia puheeksi ajoissa.

Mikä sitten on ollut työssä jaksamisen osalta se isoin henkilökohtainen oivallus Miellen uravalmentajille? Laura kertoo kiinnittävänsä nyt enemmän huomiota työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen. Tuija toteaa, että kun puhalletaan yhteen hiileen, syntyy hyviä asioita.

– Me kaikki pyrimme tekemään oman työmme hyvin, vaikka tehtävät ja roolit ovat erilaisia.

Tuura-ryhmävalmennukset on suunnattu työuransa keskivaiheilla olevien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja työhön liittyvän motivaation vahvistamiseen. Menetelmä kehittää työuran hallintaa ja voimavaroja sekä vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja pitkiä sairauspoissaoloja. Lue lisää TTL:n verkkosivuilta

Lisää samasta aiheesta