Miellen ja VAMKin yhteistyö perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen

Luotettavuus on yksi Mielle ry:n viidestä arvosta ja tarkoittaa, että työyhteisönä voimme luottaa työkavereiden ammatilliseen osaamiseen ja ammattietiikkaan.

Tässä Miellen arvoja esittelevän juttusarjan viimeisessä osassa puheenvuoron saavatkin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia työkseen kouluttavat Riku Niemistö ja Heidi Blom VAMKista. Kysyimme heiltä kokemuksia Mielle-yhteistyöstä, näkemyksiä alan ammattilaisten osaamiseen ja ajatuksia siitä, mitä luotettavuus arvona merkitsee.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ja Mielle ry sopivat vuoden 2021 syksyllä laajan yhteistyösopimuksen. Sopimus pitää sisällään muun muassa opintojakso-, opinnäytetyö- ja luennoitsijayhteistyötä. Yhteistyö pohjautuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen sekä toimintamalleihin, jossa lähtökohtaisesti molemmat voittavat.

Yhteistyötä on toki tehty tiiviisti jo ennen virallista sopimustakin. Moni Miellessä työskentelevistä yli neljästäkymmenestä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta on suorittanut tutkintonsa juuri VAMKissa ja tutustunut yhdistykseen alun perin opintoihin sisältyvän harjoittelun kautta. Miellen yksiköissään tarjoamat harjoittelujaksot mahdollistavat alan opiskelijoille aitoja tilanteita ja aitoja asiakkaita.

Yliopettaja Riku Niemistön mukaan yhteistyö on luontevaa, ja VAMKin ja Miellen arvot toimivat hyvin yhteen.

– VAMKin strategiassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja edelläkävijyyttä. Yhteistyöllämme ja keskinäisellä vuoropuhelulla esimerkiksi asiakastarpeista varmistamme, että koulutuksella voidaan vastata näihin tarpeisiin, ja että Mielleen hakeutuu jatkossakin VAMKista valmistuneita, oman alansa huippuosaajia.

Lehtori Heidi Blom pitää yhteistyötä yhtä lailla tärkeänä.

– Yhteistyölle on ehdottomasti tarvetta. Esimerkiksi Miellen järjestämät Kokemusasiantuntijaviikon luennot ovat olleet erinomainen tapa jakaa laajasti alan osaamista opiskelijoille monesta eri teemasta.

Entä millainen osaaminen on Rikun ja Heidin mielestä keskeistä nykyisille ja tuleville sote-ammattilaisille? Molemmat korostavat asiakas- ja palveluohjauksellisen työotteen merkitystä, jossa on kykyä mennä oman ydinosaamisalueen ulkopuolelle.

– Asiakkaiden haasteet ovat monen eri tahon vastuulla, joten tarvitaan ennen kaikkea kykyä, halua ja rohkeutta tehdä asioita moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti. Myös monimutkaisen sote-palvelujärjestelmän hallitseminen on tärkeää, jotta voi olla asiakkaalle avuksi, toteaa Heidi.

Riku korostaa kokonaisvaltaista ja holistista otetta ihmisen hyvinvointiin.

– Tästähän Miellenkin toiminta on hyvä esimerkki. Että pyritään luomaan mielekäs elämä erilaisista haasteista huolimatta. Hyvinvointi toteutuu siinä, että on mielekäs arki.

Entä sitten luotettavuus – yksi Miellen arvoista – eikö se ole jo lähtökohtaisesti sisäänrakennettu koko sosiaali- ja terveysalaan?

– Ei välttämättä, toteaa Heidi.

– Luottamusta pitää rakentaa, sillä se ei synny itsestään. Luottamusta saa, kun toimii itse luotettavasti. Se tarkoittaa sitä, että sovituista asioista pidetään kiinni.

Näin ajatellaan myös Miellessä: se tehdään, mitä luvataan.

Juttusarjassa on aiemmin julkaistu:

Kaikilla on oikeus osallisuuteen
Ohjaajan työssä kekseliäisyys on arkipäivää
Selvä arvopohja ja hyvän kerryttäminen palkitsevat Miellen johdossa (oikeudenmukaisuus)
Inhimillisyys on vajavaisuuden hyväksymistä

Lisää samasta aiheesta