Mukaan ÄK-hankkeen loppukiriin!

Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeen uusi projektityöntekijä, kokemusasiantuntija Marit Björkqvist, esittelee blogikirjoituksessaan hankkeen aikaansaannoksia ja pohtii kokemusasiantuntijuuden tulevaisuutta ja haasteita.

Virkistävää ja hieman huteraa vaihtaa alaa johonkin täysin uuteen! Sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa olen toistaiseksi ollut tekemisissä vain asiakkaana. Loikkaan nyt projektityöntekijänä kolmivuotisen Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeen viimeiseen sprinttiin!

Kokemusasiantuntijuudesta

Valmistuin kokemusasiantuntijaksi huhtikuussa, joten aihe on sydämen asia. Omalta osaltani olen kokemusasiantuntijuudesta kertoessani huomannut, ettei käsite ole ihan tuttu.

”Mistä sinulla on kokemuksia?”
”Onko kyseessä tietyn ammatin kokemus?”
”Oletko valmentaja?”

Niin sanotun hissipuheen tekemistä ei helpota se, että nimikkeitä ja käsitteitä on monenlaisia. Vertaistuki, tukihenkilö, kokemusosaaja, kokemusasiantuntija, ”koutsi”. Mikä on sitten näiden ero? Pohtisin mieluummin sitä, mikä niitä yhdistää. Olemme yksilöitä, joista jokainen omistaa kertomuksensa. Kokemus on omakohtainen, kokemuksia ei voi arvottaa tai vertailla keskenään.

Vinkki! Kokemuspankkiin on kerätty hankkeen rekisterissä olevien kokemusasiantuntijoiden kokemusaiheluettelo. Se toimii mielestäni mainiona infolehtenä sekä tilaajalle että kokemusasiantuntijalle!

ÄK-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kokemusasiantuntijuuden vieminen pysyväksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää Pohjanmaalla. Kentällä on kovasti positiivista kiinnostusta kokemusasiantuntijuutta kohtaan ja halua hyödyntää sitä. Vielä kaivataan lisää tietoa, kokemuksia ja opastusta, miten kokemusasiantuntijuus käytännössä voisi tulla osaksi palveluja.

Vinkki! Nyt hanke voi tarjota sitä Jaetun asiantuntijuuden -koulutusten kautta. Koulutukset ovat maksuttomia (todellakin!) ja verkossa toteutettuna niihin on helppo osallistua. Lisätietoa ja ilmoittautumiset luentoihin löydät täältä. Luodaan jaetulle asiantuntijuudelle yhdessä hyvä kasvualusta!

Pohdintoja

Entä sitten kun kentällä on kiinnostusta, osaamista ja konkreettisia suunnitelmia kokemusasiantuntijuuden lisäämisestä palveluihin? Miten voimme ylläpitää ja vahvistaa vakaumusta kokemusasiantuntemuksen tärkeydestä ja tarpeesta? Ovatko kokemusasiantuntijat halukkaita näkymään ja kuulumaan? Mistä heidät ja heidän kokemuksensa löytyvät? Kuka tai ketkä pitävät yllä heidän verkostojaan? Missä on heidän tukiverkkonsa? Missä he voivat kartuttaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan? Omia pohdintoja nuo viimeiset…

Lopuksi

Vielä ovat omat työtehtävät hieman hakusessa… Perehtyminen on ollut tutustumista sekä Mielle ry:n että hankkeen organisaatioon, suunnitelmiin, tavoitteisiin ja yhteistyökuvioihin.
Sosiaali- ja terveysalaan perehtyminen vie aikansa. Ennen tein myyntityötä, joka minulle merkitsee mm. asiakkaan ongelmien ratkaisemista ja asiakassuhteen vaalimista. Siitähän tässäkin on kyse. Olen vaikuttunut ja innostunut!

Hankkeen ja yhdistyksen järjestämiä tapahtumia on vielä luvassa kattavasti! Seuraathan verkkosivustoamme sekä Instagram– ja Facebook-sivuja?

Ehkä tapaammekin jonkin tapahtuman yhteydessä?

Marit Björkqvist, projektityöntekijä

Marit Björkqvist

Lisää samasta aiheesta