Mies ja nainen keskustelevat

Selvä arvopohja ja hyvän kerryttäminen palkitsevat Miellen johdossa

Tämä juttusarja valottaa Miellen arvoja erilaisten kokemusten kautta. Ääneen pääsevät tällä kertaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala sekä hallituksen puheenjohtaja Juha Silander.

Mitä Mielle heille merkitsee, ja mitä oikeudenmukaisuus yhdistyksen arvona tarkoittaa käytännössä?

Kun Juha Silanderia pyydettiin muutama vuosi sitten mukaan Miellen hallitukseen, hän oli jo tehnyt päätöksen luopua lukuisista luottamustehtävistään. Mielle ja yhdistyksen toiminta tuntuivat kuitenkin jossain sydänalassa, sillä Juha vastasi ehdotukseen myöntävästi.

– Kimmoke mielenterveysasioihin syntyi itselläni jo opiskeluaikana, jolloin erityisesti opiskelijoiden mielenterveys ja mielenterveyden haasteet olivat paljon esillä, ylioppilaskunnassa tuolloin vaikuttanut Juha kertoo.

Nykyiselle hallituksen puheenjohtajalle Miellen toiminnassa mukana oleminen tarkoittaa kokemusta siitä, että voi tuoda oman panoksensa yhteiseen hyvään. Tärkeimmäksi tehtäväkseen Juha kokee sparrauksen ja yhteisen ideoinnin johdon ja työntekijöiden kanssa. Yhteisen hyvän kerryttäminen on palkitsevaa, ja se innostaa jatkamaan tehtävässä.

Työtä, jolla on merkitys

Mielleä vuodesta 2011 alkaen toiminnanjohtajan ominaisuudessa luotsanneen Johanna Yliviitalan mukaan parasta omassa työssä on se, että sillä on merkitys.

– Tuomme hyvinvointia ihmisille ja toimimme äänitorvena sellaisille ihmisryhmille, jotka eivät useinkaan saa ääntään yhteiskunnassa esille. Ja toisaalta silläkin on minulle merkitystä, että voittoa jakamattomana toimijana yhdistyksellämme on selkeä arvomaailma.

Rooli johtajana on vuosikymmenessä ehtinyt käydä läpi muutoksia. Osittain oman kasvun myötä, osittain siksi, että yhdistyksen toiminta on vuosien saatossa muuttunut. Johtajana Johanna kokee olevansa ennen kaikkea kannustaja ja suunnannäyttäjä.

– Minun tehtäväni on luoda ihmisille puitteet, joissa he voivat tehdä omaa työtään mahdollisimman hyvin. Haluan kannustaa siihen, että jokainen tekee työtään paitsi ammattitaidolla myös omalla persoonallaan.

– Ja vaikka asiakas on ja pysyy Miellen toiminnan keskiössä, silti samaan aikaan on syytä muistaa, että ilman meidän työntekijöitä ei olisi toimintaa jota pyörittää, hän jatkaa.

Oikeudenmukaisuus on hyvinvointia

Miellen toiminta käynnistyi 1980-luvulla perustajajäsenten halusta ja tarpeesta muuttaa mielenterveyskuntoutujien asumisen ja elämän olosuhteita inhimillisemmiksi. Taustalla oli ajatus siitä, ettei kenenkään ole tarkoitus asua sairaalassa, vaan kaikilla on oikeus omaan kotiin.

Oikeudenmukaisuus on tänäkin päivänä yksi Miellen arvoista, mutta mitä se yhdistyksen johdolle merkitsee?

– Oikeudenmukaisuus arvona tarkoittaa meillä sitä, että kaikkia kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti olit sitten mielenterveyskuntoutuja, työntekijä tai yhteistyökumppani. Käytännössä tämä tarkoittaa, että päätökset perustellaan ja päätöksentekoprosessit tuodaan esiin, Johanna selittää.

– Yhtä lailla oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että olemme kaikki yhteiskunnassa samalla viivalla riippumatta siitä, mikä meidän kulloinenkin terveydentilamme on. Oikeudenmukainen yhteiskunta on hyvinvoiva yhteiskunta.

Juha kokee oikeudenmukaisuuden keskeiseksi arvoksi omassa elämässään ja näkee oikeudenmukaisuuden perustana myös Miellelle.

– Yhdistyksen toiminnan on oltava kauttaaltaan oikeudenmukaista ja tasa-arvoista. Oikeudenmukaisuutta on myös se, että varmistamme mielenterveyskuntoutujien tuen ja avun saamisen. Että olemme työllämme turvaamassa sitä heidän elämänsä oikeudenmukaisuutta.

Lue myös:

Kaikilla on oikeus osallisuuteen

Ohjaajan työssä kekseliäisyys on arkipäivää

Lisää samasta aiheesta