Konkreettisia tekoja kuntoutujien hyväksi

Mielle ry on asettanut Raija Kujanpään ehdolle Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuustoon. Jäsenäänestys käydään 8. – 11.4. verkossa.

Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuuston vaalit lähestyvät. Liittovaltuusto päättää Mielenterveyden keskusliiton asioista paitsi niistä, jotka liiton sääntöjen mukaan kuuluvat liittokokoukselle.

Mielle on asettanut liittovaltuustoon ehdolle hallituksensa jäsenen Raija Kujanpään.

Kujanpäällä on mittava tausta erilaisissa luottamustehtävissä. Hän on toiminut esimerkiksi mielenterveysasioiden parissa jo 25 vuoden ajan.

Kun Kujanpää kuuli liittovaltuuston vaaleista, hän kiinnostui mahdollisuudesta asettua ehdolle.

”Koen, että minulla on paljon annettavaa ja minulle on tärkeää jakaa itselleni kertynyttä tietoa eteenpäin. On hyvä, että toiminnassa on mukana kaiken ikäisiä”, hän toteaa.

Asioiden vieminen sanoista konkreettisiin tekoihin on Kujanpäälle tärkeää. Liittovaltuustossa hän haluaisi viedä muiden ideoita eteenpäin ja olla mukana niiden kehittämisessä.  Myös kuntoutujien ideoiden kuuleminen ja heidän osallistamisensa ideointiin on todella tärkeää.

Maakuntien ääni kuuluviin

Kujanpää korostaa Pohjanmaan tarvitsevan oman edustajansa MTKL:n liittovaltuustossa alueen kaksikielisyyden vuoksi.

”Maakuntien ääni ei kuulu valtuustossa, jos maakunnista ei ole edustajia”, hän toteaa.

Kujanpää arvelee myös keskusliittojen merkityksen kasvavan entisestään, kun esimerkiksi yhdistysten rahoitusrakenne on jo osaltaan murroksessa. Tämän vuoksi täytyy miettiä erilaisia väyliä, joiden kautta yhdistysten toimintaedellytykset säilytetään.

Juhlaa arjen keskelle

Tärkeimpinä mielenterveyden edistämisen asioina Kujanpää nostaa mielekkään ja monipuolisen tekemisen merkityksen mielenterveyskuntoutujille. Tekeminen voi olla akateemista tai maanläheistä, mutta tarvitaan kuitenkin konkreettista tekemistä ja tekoja. Kuntoutujat on otettava mukaan tekemisen suunnitteluun ja se toteutuukin esimerkiksi Miellen yksiköissä todella hyvin.

Konkretiasta Kujanpää nostaa esiin mainiona esimerkkinä Miellen musapajan toiminnan. Myös Spurtin toiminnalla on tärkeä rooli nuorten kannustamisessa elämän jatkopoluille.

Mielekkään tekemisen lisäksi Kujanpää haluaisi lisätä juhlaa kuntoutujien elämään.

”On tärkeää, että elämässä on asioita, joita juhlitaan”

Hän haluaisi myös mahdollistaa kuntoutujille mielekkään koulutuksen hankkimisen ja tarvittavan tuen saamisen kouluttautumisessa.

Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallinen kansanterveyden edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa ja ajaa mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden etua yhteiskunnassa, toimia asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja järjestää sekä tukea heidän tarvitsemiaan palveluja. Mielle ry on yksi MTKL:n 130 jäsenyhdistyksistä. Huhtikuussa jäsenäänestyksessä valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja ja 30 jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Jäsenäänestyksen jälkeen valittu liittovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan seuraavan kauden liittohallituksen eli liittohallituksen puheenjohtajan ja 8 liittohallituksen jäsentä.

Lisää samasta aiheesta