En glad kvinna

Handledare till Mahis

Arbetsplatsen är en del av Platsen är ledig -understödsprogrammet. Med understödet anställs en arbetstagare för 12 månader.

Mielle ry – Mielle rf är en ideell social- och hälsovårdsorganisation, som erbjuder såväl social rehabilitering som boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården i Österbotten. Dessutom ordnar vi lågtröskelverksamhet, som främjar psykisk hälsa. Vi har verksamhet i åtta olika enheter i Vasa och Laihela.

Återhämtningsmodellen Recovery utgör verksamhetens referensram. Vi fokuserar på individens resurser, delaktighet, hopp, ett meningsfullt liv och positiv psykisk hälsa. Våra värderingar styr all vår verksamhet, klientarbetet och arbetsgemenskapen.

Vi är en trygg och kreativ partner inom mentalvården som verkligen bryr sig. Våra utbildade och yrkeskunniga anställda består av över 40 sakkunniga inom social- och hälsovårdsbranschen. Hos oss lyssnar vi på och visar uppskattning för personalen. Enligt en färsk arbetsgemenskapsenkät trivs Mielles anställda betydligt bättre än genomsnittet i social- och hälsovårdsbranschen (Elos arbetsgemenskapsenkät, 2021).

Vi söker nu en

HANDLEDARE

till Mahis.

Arbetsplatsen är en del av STEA:s Platsen är ledig -understödsprogrammet. Med understödet anställs en arbetstagare för 12 månader. Sökande kommer vara utan arbetsplats eller befinner sig utanför arbeslitvet och är under 30 år. Sökande får inte heller vara en heltids studerande.

Mahis erbjuder personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa såväl grupp- och rekreationsverksamhet som kamratstöd i en trygg och rusmedelsfri verksamhetsmiljö. Målet med verksamheten är att stöda deltagarna i deras vardagshantering och välmående samt upprätthållande av funktionsförmågan.

Handledarens uppgift

är att planera och förverkliga Mahis verksamhet tillsammans med klienterna och den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt grupphandledning och team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Verksamheten formas enligt gruppens behov och förmågor.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (inom social- och hälsovårdsbranschen), ett lösningsorienterat arbetssätt, en fördomsfri inställning och långsiktig och uppmuntrande attityd. Arbetet förutsätter tillräcklig språkkunskap.

Vad erbjuder vi?

  • möjlighet att påverka ditt eget arbete och stärka din kompetens
  • en bevisat god arbetsmiljö och en öppen diskussionskultur
  • arbetshandledning och fungerande företagshälsovård
  • verksamhet för välbefinnande på arbetsplatsen, heltäckande fritidsolycksfallsförsäkring och ePassi

Skicka din fritt formulerade ansökan och din CV senast 5.3.2023 till camilla.kunnari@miellery.fi. Anställningsintervjuerna ordnas den 16.3.2023. Vi hoppas du kan börja under april.

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialtjänstsektorn. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Från och med den 1 mars 2018 krävs vaccinationsskydd enligt infektionssjukdomslagen 48 § för våra arbetsuppgifter.

För mer information om tjänsten, kontakta vår servicechef Camilla Kunnari, tfn 050 3644 640 eller camilla.kunnari@miellery.fi.

Relaterade artiklar