Återhämtningsresan-material ger stöd för psykisk återhämtning

Syftet med materialet är att stödja dem som har mött utmaningar med psykisk hälsa och väcka tankar mot bättre psykiskt välbefinnande.

På Mielle rf:s webbplats kan alla få stöd för sitt psykiska välbefinnande genom det publicerade Återhämtningsresan-materialet.

Syftet med materialet är att stödja dem som har mött utmaningar med mental hälsa och väcka tankar mot bättre psykiskt välbefinnande. Materialet finns tillgängligt i toppmenyn på Mielles webbplats.

”Idén till materialet uppstod eftersom en stor del av litteraturen kring begreppet återhämtningsmodellen Recovery är riktad till yrkesverksamma inom området. Återhämtningsmodellen Recovery är också den filosofi som styr Mielles verksamhet. Återhämtningsresan-materialet är avsett för alla och utformat för att vara lättillgängligt,” säger Tiina Taipale, som har kommit på idén till materialet.

Vid sidan av hälsovårdstjänster och medicinering kan man främja sin egen återhämtning och sitt psykiska välbefinnande på många sätt. Återhämtningsresan-materialet kan vara en del av en större helhet. Dess uppgift är att väcka tankar och erbjuda uppmuntran till stöd för återhämtningen.

På webbplatsen kan man gå vidare steg för steg längs en stig eller utforska de avsnitt som talar mest till en själv. Materialet behandlar perspektiv som hopp, delaktighet, livets meningsfullhet, identitet och stärkt självkänsla. Helheten inkluderar också ett växande avsnitt med Återhämtningsberättelser, som samlar innehåll för kamratstöd vid återhämtning från psykiska utmaningar.

Återhämtningsresan har ingen mållinje. Man kan leva ett bra och meningsfullt liv även med symtom och trots sjukdom.

Du kan bekanta dig med materialet via denna länk.

Relaterade artiklar