Handledare till Mahis

Arbetsplatsen är en del av Platsen är ledig -understödsprogrammet. Med understödet anställs en arbetstagare för 12 månader.