En man och två kvinnor pratar omkring ett bord

Vi söker erfarenhetsexpertrådgivare

Vi i Mielle vill utveckla innovativa tjänster för psykiskt välbefinnande och därför söker vi erfarenhetsexpertrådgivare.

Mielle ry – Mielle rf är en ideell social- och hälsovårdsorganisation, som erbjuder såväl social rehabilitering som boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården i Österbotten. Dessutom ordnar vi lågtröskelverksamhet, som främjar psykisk hälsa. Vi har verksamhet i åtta olika enheter i Vasa och Laihela.

Återhämtningsmodellen Recovery utgör verksamhetens referensram. Vi fokuserar på individens resurser, delaktighet, hopp, ett meningsfullt liv och positiv psykisk hälsa. Våra värderingar styr all vår verksamhet, klientarbetet och arbetsgemenskapen.

Vi är en trygg och kreativ partner inom mentalvården som verkligen bryr sig. Våra utbildade och yrkeskunniga anställda består av över 40 sakkunniga inom social- och hälsovårdsbranschen. Hos oss lyssnar vi på och visar uppskattning för personalen. Enligt en färsk arbetsgemenskapsenkät trivs Mielles anställda betydligt bättre än genomsnittet i social- och hälsovårdsbranschen (Elos arbetsgemenskapsenkät, 2021).

Vi vill utveckla innovativa tjänster för psykiskt välbefinnande och därför söker vi nu

Erfarenhetsexpertrådgivare

Erfarenhetsexpertrådgivning stöder utvecklingen av kamratstödjande verksamhet för erfarenhetsexperter i regionen och ger råd till erfarenhetsexperter, professionella och andra som är intresserade av erfarenhetsexpertis. Arbetstiden för tjänsten är 50%. Din arbetsbeskrivning innehåller bland annat: organisera erfarenhetsexpertträffar och evenemang, utveckla erfarenhetsexpertisverksamheten, bygga samarbetsnätverk, främja kännedom om erfarenhetsexpertis och att etablera verksamheten hos Mielle. I din roll planerar, genomför och utvecklar du aktiviteter tillsammans med arbetsgruppen.

Du är utbildad erfarenhetsexpert och du har erfarenhet t.ex. av att främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. God presentations- och kommunikationsförmåga på finska och svenska räknas som merit för jobbet. Vi förväntar oss av dig ett självstyrt, välmåendeorienterat arbetssätt, ett fördomsfritt och positivt förhållningssätt, idérikedom och förmåga att nätverka. En del av uppgifterna kan göras på distans, så du bör ha kunnande av olika distansarbetsplattformer. Du kommer också att arbeta delvis på Mielle rf:s kontor i Vasa. Arbetet kan innehålla lite kvälls- och helgarbete.

Vad erbjuder vi?

  • möjlighet att påverka ditt eget arbete och stärka din kompetens
  • en bevisat god arbetsmiljö och en öppen diskussionskultur
  • arbetshandledning och fungerande företagshälsovård
  • verksamhet för välbefinnande på arbetsplatsen, heltäckande fritidsolycksfallsförsäkring och ePassi

Om tjänsten som erfarenhetsexpertrådgivare känns rätt för dig, skicka din fritt formulerade ansökan och din CV senast 24.2.2023 till camilla.kunnari@miellery.fi

Anställningsintervjuer ordnas 8.3.2023. Vi hoppas att du tillträder tjänsten senast i april.

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialtjänstsektorn. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Från och med den 1 mars 2018 krävs vaccinationsskydd enligt infektionssjukdomslagen 48 § för våra arbetsuppgifter.

För mer information om tjänsten, kontakta vår servicechef Camilla Kunnari, tfn 050 364 4640 eller camilla.kunnari@miellery.fi eller vår projektkoordinator för projektet En röst åt erfarenhetsexpertisen, Tiina Taipale, tfn. 050 471 9395 eller tiina.taipale@miellery.fi

Relaterade artiklar