Handledare till Mahis

Arbetsplatsen är en del av Platsen är ledig -understödsprogrammet. Med understödet anställs en arbetstagare för 12 månader.

Praktikant berättar

Stefan studerar till socionom vid Novia och gjorde ledarskapspraktik vid Mielle under 6 veckor. Här berättar Stefan om sin tid vid Mielle.

Mielle rf:s vårmöte 27.4.

Mielle rf:s vårmöte hålls onsdagen den 27. april 2022 kl 18 i Verkstaden Komppis (Kyrkoesplanaden 19-21). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: årsrapport och bokslut för år 2021. Kallelse till vårmötet…