Handledare till Mahis

Arbetsplatsen är en del av Platsen är ledig -understödsprogrammet. Med understödet anställs en arbetstagare för 12 månader.

Praktikant berättar

Stefan studerar till socionom vid Novia och gjorde ledarskapspraktik vid Mielle under 6 veckor. Här berättar Stefan om sin tid vid Mielle.