Praktikant berättar

Stefan studerar till socionom vid Novia och gjorde ledarskapspraktik vid Mielle under 6 veckor. Här berättar Stefan om sin tid vid Mielle.

Hur fick du reda på Mielle och varför bestämde du dig för att ta kontakt?

Jag hittade Mielle via Google och blev genast nyfiken. Hemsidan var enkel, tydlig och den fanns även på mitt eget modersmål. På bara några minuter fick jag en bra överblick över Mielle´s alla verksamhetspunkter. Jag kände också att Mielle är en förening som har en tydlig värdegrund som går i linje med mina egna värderingar. Det framkom tydligt att klientens välbefinnande är det viktigaste. Detta är orsaken till att jag bestämde mig för att kontakta Mielle.

Vilka typ av aktiviteter eller arbete har du utfört under din tid vid Mielle?

Mina 6 veckor som praktikant vid Mielle har varit väldigt varierande och lärorika. Jag har fått ta del av verksamhetsledaren Johannas dagliga arbete, deltagit i olika arbetsgruppsmöten med intern personal och externa intressegrupper. Jag har också fått arbeta som handledare vid en dagverksamhet samt fått spendera tid vid de övriga verksamhetspunkterna som Mielle består av.

Har du kunnat tillämpa teori i praktiken? Kan du ge ett exempel?

Under mina studier har vi lärt oss samtalstekniker som vi kan använda oss av i förändringsarbetet med klienter. Som socionom behöver vi bli duktiga på att lyssna och vi behöver bli duktiga på att ställa öppna frågor. Detta synsätt kan beskrivas som den teoretiska delen och den har jag praktiserat i kontakt med klienterna.

Är det något nytt som du har lärt dig under din tid vid Mielle? Vilka lärdomar kommer du att ta med dig?

Jag har framförallt fått en djup förståelse över hur svårt det är att arbeta på ett språk som jag inte behärskar särskilt väl, i mitt fall finska. Jag har också lärt mig mycket om ledarskap genom att ha spenderat tid med verksamhetsledaren Johanna samt fått en god förståelse över hur viktigt det är för företag att ha en värdegrund som är integrerad i hela verksamheten.

Vad har överraskat dig?

Det som förvånade mig mest var att Mielle är en ytterst välfungerade förening. Organisationens struktur är klar och tydlig. Alla jag träffat i organisationen är här av rätt anledning och värdegrunden genomsyrar hela verksamheten. Detta märks förstås även på klienterna, de trivs hos Mielle.

Vad har varit den bästa delen av din tid hos oss?

Jag har fått ett väldigt varmt välkomnande från alla i personalen under den tiden jag varit praktikant. Det har också varit trevligt att få umgås med klienterna. Jag tycker om variation och nya utmaningar. Mielle har erbjudit detta.

Skulle du rekommendera Mielle till andra studeranden och i så fall – varför?

Jag kan särskilt rekommendera Mielle om du vill lära dig bättre finska. Det är en trygg men också utmanande miljö för språkbad. Tycker du om variation så är det även en fin praktikplats eftersom du får möjlighet att besöka många olika verksamhetspunkter och ta del av många olika möten. Det blir många människomöten under din praktikperiod, både med personal och klienter. Sist men inte minst så är personalen ytterst trevlig och du kommer att känna dig välkommen, varje dag.

Och slutligen, hur tar du hand om ditt eget mentala välbefinnande?

Tillräckligt med sömn, bra mat och motion är grundpelarna som ingen av oss kommer undan. Förutom dessa grundpelare så tycker jag om att läsa österländsk filosofi, detta är något jag föredrar framför västerländska vetenskapliga metoder. Den kunskap jag läser i detta ämne har en stor positiv påverkan på mitt mentala mående. Jag tycker också om att träffa medmänniskor men jag uppskattar tysthet och ensamhet lika mycket. Det är genom ensamhet som jag balanserar mina energier och stillar sinnet. Naturen är också en oerhört fin vän och jag njuter av årstidsväxlingarna i vårt fina land.

Relaterade artiklar